Asiakirjamalli

Joissakin tekstinkäsittelyohjelmissa asiakirjamallia vastaa asiakirjasta löytyvä avoin tyyli. Avoin tyyli ja asiakirjamalli eroavat hieman toisistaan, koska avoimeen tyyliin voidaan liittää myös oletusmäärityksiä tekstikappaleiden muotoilulle. Pääpiirteissään niiden idea on kuitenkin sama eli asiakirjan ominaisuuksien määrittäminen.

Asiakirjamalli (Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät kaikki tarvittavat asetukset uudelle dokumentille. Asiakirjamallin sisään voidaan määritellä sellaiset sivun asetukset ja tyylit, joita halutaan käyttää joskus myöhemmin. Kerran tehtyä asiakirjamallia voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen, jolloin kerran hyväksi havaittuja asiakirjan ominaisuuksia ei tarvitse enää määritellä uudestaan. Tyylien käyttökelpoisuudesta puhuttaessa kuulee usein kritiikkiä siitä, että jokaista uutta dokumenttia varten joutuu määrittelemään joka kerta samat tyylit. Näin ei kuitenkaan ole! Asiakirjamalliin voidaan määritellä tyylit valmiiksi, jolloin samat tyylit ovat käytettävissä aina kun uuden dokumentin tekeminen aloitetaan itse määritellystä asiakirjapohjasta. Asiakirjapohjaan voidaan määritellä tyylien lisäksi muutamia dokumentin yleisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi sivunumerointi ja sivun marginaalit. Seuraavissa luvuissa käsitellään asiakirjan ominaisuuksia, jotka voidaan sisällyttää osaksi asiakirjamallia.