Luettelomerkit ja numerointi (Bullet and Numbering)

Luettelomerkit ja numerointi ovat kappaleen ominaisuuksia, vaikka ne kohdistetaan yleensä useammalle kappaleelle yhtä aikaa. Listamerkeillä voidaan korostaa tärkeitä kohtia tai tehdä asioista selkeä kohdittain eroteltu lista. Listamerkit voi valita sellaiseksi kuin haluaa, mutta listannumeroinnin valitseminen tapahtuu pelkästään valmiista malleista. Listamerkit ja numerointi kannattaa tehdä omaksi tyylikseen, jolloin listamerkin voi halutessaan vaihtaa kesken dokumentin muokkauksen kokonaan toisenlaiseksi. Usein on tarpeellista tehdä lista, jossa lista-alkioiden välissä on numeroimattomia kappaleita. Tällöin kannattaa ensin käyttää listatyyliä koko listaan, vaikka kaikkiin kappaleisiin tulee tällöin listamerkit. Vasta listan valmistuttua kannattaa määritellä numeroitujen kappaleiden välissä olevat kappaleet jollakin toisella tyylillä. Numerointi muuttuu numeroitujen lista-alkioiden vähetessä, mutta numerointi säilyy koko listassa loogisena.

Luettelomerkkien ja numeroinnin käyttäminen onnistuu valitsemalla ne kappaleet aktiivisiksi, joihin ominaisuutta halutaan käyttää. Tämän jälkeen valitaan halutut kappalemerkit. Toinen mahdollisuus luettelomerkkien ja numeroinnin käyttämiseen on valita muotoilut jo etukäteen ja kirjoittaa tekstikappaleita, jolloin jokaisen uuden kappaleen alussa käytetään valittuja merkkejä. Kappalemerkkien käytön voi lopettaa valitsemalla ominaisuuden pois päältä tai vaihtamalla tyyliä.

Seuraavassa esimerkissä on muutama erilainen lista.

  1. Järjestetty lista, jossa
  2. listamerkkinä normaali numerointi tai
  3. roomalainen numerointi tai
  4. normaalit kirjaimet.

Wordissa luettelomerkit ja numerointi voidaan sisällyttää tyylin yhdeksi ominaisuudeksi tai ne voidaan määritellä täysin erillisenä valinnalla Muotoile/Luettelomerkit ja numerointi (Format/Bullet and numbering). Avautuvan ikkunan erillisillä välilehdillä voidaan määritellä millaiset Luettelomerkit (Bullets) tai Numerointi (Numbering) kappaleisiin halutaan.