Sarkaimet (Tabs)

Jos teksti halutaan jostakin syystä jakaa sarakkeisiin ja tekstin palstoitus tai taulukointi ei tule kysymykseen, niin tekstin jakaminen onnistuu sarkaimien avulla. Sarkaimien käytössä kannattaa kuitenkin olla hyvin pidättyväinen, vaikka ne alkuun näyttävätkin varsin toimivalle muotoiluvälineelle. Sarkaimia parempia muotoiluvälineitä ovat useimmiten taulukot, palstoitus ja kappaleelle määrättävä sisennysominaisuus. Joskus niiden käyttäminen on kuitenkin tarpeellista, kuten esimerkiksi desimaalilukujen tasaamiseksi desimaalimerkin kohdalta. Sarkainten määrittäminen kannattaa ehdottomasti tehdä tyylin sisään, jos sarkaimia joutuu käyttämään monessa paikassa. Tällöin niiden kaikkien muuttaminen on helppoa ja yksinkertaista. Aina kuitenkin kannattaa miettiä parempaa ratkaisua sarkainten runsaan käytön sijaan. Useimmissa tapauksissa jokin parempi ratkaisu on olemassa!

mko005

Sarkainmerkit toimivat eräänlaisina tabulaattorimerkkeinä, joihin päästään painamalla TAB- näppäintä. Kirjoitettava teksti voidaan määritellä alkamaan sarkainmerkin kohdalta, mutta sarkainta ei saa missään nimessä käyttää kappaleen sisentämiseen, koska sisentämiseen on olemassa oma valintansa! Sarkainta voi käyttää erilaisten lyhyiden listojen tekemiseen, kuten esimerkiksi jonkin lyhyen pistetaulukon tekemiseen, kuten oheisessa kuvassa on tehty.

mko006

Erilaisia tasausvaihtoehtoja tekstille ovat oikea, vasen ja keskikohta, joilla teksti tasautuu nimen mukaisesti määriteltyihin sarakkeisiin. Desimaali (Decimal)-vaihtoehdossa desimaaliluvut tasataan desimaalimerkin kohdalta ja Viiva (Bar) valinta tuo näkyviin sisennykseen reunaviivan, joka toimii eräänlaisena sarake-erottimena.

Microsoft Wordissa sarkainten lisääminen onnistuu tyyliin, mutta sarkaimet voidaan lisätä yksittäisiin kappaleisiin valinnan Muotoile /Sarkaimet (Format/Tabs) kautta. Oletussarkaimelle (Default Tab Stop) on asetettu valmiiksi jokin oletusarvo, mutta oletusarvoa käytetään vasta kun kaikki käyttäjän määrittelemät sarkainkohdat on käyty läpi.