Tekstin ominaisuudet

Tekstillä on useita erilaisia ominaisuuksia, joita seuraavassa käydään lyhyesti läpi.

mko003

Lihavointi (Bold), kursivointi (Italic), alleviivaus (Underline) ja erilaiset yliviivaukset (strikethrough) sopivat tekstikohtiin, joita halutaan erityisesti korostaa. Muita mahdollisuuksia erilaisiin korostuksiin ja merkintöihin ovat muun muassa ylä-(super-) ja alaindeksit (subscript), varjostukset (shadow) ja kirjainkoon pakottamiset ISOKSI (ALL CAPS) tai PIENEKSI (SMALL CAPS). Muitakin ominaisuuksia löytyy luonnollisesti uusista tekstinkäsittelyohjelmista, mutta niitä ei ole järkevää käsitellä tässä yhteydessä. Yksittäisten tekstimuotoilujen käyttö suurissa kappaleissa ei ole järkevää, vaan niitä kannattaa käyttää pelkästään yksittäisissä sanoissa tai lyhyissä otsikkoteksteissä. Tekstiominaisuudet liitetään usein osaksi merkkityyliä, jonka avulla ominaisuuksia voidaan muuttaa helposti!

Fontin kirjasin (Font) ja kirjasimen koon (Size) muuttaminen on tyylejä tehtäessä yksi tekstin perusominaisuuksista, joilla erilaiset tyylit saadaan eroamaan toisistaan. On luonnollista, että otsikoissa käytetään suurempaa fontin kokoa kuin leipätekstissä, jolloin ne selkeästi erottuvat toisistaan. Asiakirjan yhtenäisyyden kannalta on tärkeää, ettei yhdessä dokumentissa käytetä liian useaa erilaista fonttia. Erilaiset fontit ovat tietystikin piristävän näköisiä, mutta jos sellaisia on viljelty liian paljon voi se vaikeuttaa dokumentin lukemista.

Wordissa tekstimuotoiluja voidaan tehdä jokaisen tyylin sisälle tai tekstimuotoilut voidaan valita erikseen valikosta Muotoile/Fontti (Format/Font). Avautuneesta ikkunasta voidaan vaikuttaa kaikkiin edellä käsiteltyihin tekstimuotoiluihin.