3.1.4 Tyylien käyttö

Kappaletyylin käyttäminen uudessa kappaleessa onnistuu valitsemalla haluttu tyyli aktiiviseksi ennen kappaleen kirjoittamista. Tämän jälkeen kirjoitettava kappale muotoutuu automaattisesti kyseisen tyylin asetusten mukaiseksi. Tyylin käyttäminen kappaleeseen onnistuu myös kirjoittamisen jälkeen. Tällöin siirretään tekstikursori kappaleeseen, johon halutaan käyttää kyseistä tyyliä ja valitaan käytettävä tyyli aktiiviseksi. Jos kyseessä oli kappaletyyli, niin koko kappale muuttuu tyylin asetusten mukaiseksi.

Merkkityyliä voidaan käyttää missä tahansa tekstikappaleen osassa. Tyylin käyttäminen aloitetaan valitsemalla ne sanat aktiivisiksi, joihin tyyliä halutaan käyttää. Tämän jälkeen valitaan haluttu tyyli, jolloin pelkästään valittujen sanojen ominaisuudet muuttuvat. Merkkityylin ominaisuuksien poistaminen onnistuu valitsemalla muotoiltu kohta uudelleen ja painamalla näppäimistöltä CTRL-välilyönti -näppäinyhdistelmää.

Tyylin käyttäminen onnistuu Microsoft Wordissa muutamalla erilaisella tavalla. Tyyli voidaan valita suoraan Muotoilu (Formatting)-työkalupalkista, joka usein löytyy valikkopalkin alapuolelta. Tyylin valitseminen onnistuu alasvetovalikosta, josta tyylien nimet löytyvät. Toinen mahdollisuus tyylien valintaan on valita se valikon Muotoile/Tyyli (Format/Style) kautta. Valitaan haluttu tyyli aktiiviseksi ja käytetään sitä painikkeella Käytä (Apply), jolloin valitun tyylin muotoilut kohdistetaan kappaleeseen, jossa kursori sijaitsee.