3.1.3 Tyylien muokkaaminen ja luominen

Ennen tyylin muokkaamista tai luomista on mietittävä millaisia ominaisuuksia tyyliin tarvitaan. Muotoiluja voidaan toki muuttaa vielä jälkikäteen, joten kaikkea mahdollista niihin ei tarvitse heti lisätä. Tärkeintä on, että tehdään uusi tyyli ja sitä käytetään johdonmukaisesti samanlaisissa tekstikappaleissa tai tekstin osissa.

Tyylien muuttamisessa ja luomisessa on muutama asia, joita kannattaa miettiä. Tyylit toimivat usein hierarkkisesti siten, että alimmalla tasolla olevan tyylin ominaisuuksia voidaan käyttää ylemmän tason tyyleissä. Tyylit voidaan siis perustaa jonkin toisen tyylin varaan, jolloin alemman tason tyylin muuttuessa muuttuu myös ylemmän tason tyyli. Esimerkiksi fontin muuttaminen normaali-tyylissä aiheuttaa usein myös monien muidenkin tyylien muuttumisen. Tämän vuoksi tyylien luominen tai muuttaminen kannattaa aloittaa aina alimmalta tasolta eli normaali-tyylistä.

Microsoft Wordissa tyylin luominen aloitetaan valikosta Muotoile/Tyyli (Format/Style). Avautuneen ikkunan vasemmassa reunassa nähdään lista jo olemassa olevista tyyleistä. Kun jokin vasemmassa ikkunassa oleva tyyli valitaan aktiiviseksi, niin saadaan lyhyt kuvaus tyylin sisällöstä sivun oikeaan laitaan. Olemassa olevia tyylejä päästään muokkaamaan painikkeella Muuta (Modify). Tyylin muokkauksen yhteydessä tehtävät valinnat ovat hyvin pitkälle samanlaisia kuin uuden tyylin luomisen yhteydessä, josta seuraavassa

mko001

hieman enemmän

Kokonaan uuden tyylin tekeminen aloitetaan tyylien muokkausikkunassa valinnalla Uusi (New), jolloin näkyviin tulee ikkuna, jossa tyylille voidaan määritellä erilaisia ominaisuuksia. Uudelle tyylille pitää luonnollisestikin antaa Nimi (Name). Jos tehdään kappaletyyliä, niin Käyttökohde (Style Type) kohdasta täytyy olla valittuna Kappale(Paragraph). Vastaavasti valinnalla Merkki(Character) päästään määrittelemään merkkityyli, jolloin ei voida vaikuttaa ollenkaan kappaleen ominaisuuksiin. Tyylin Perusta(Based On) määrittelee millainen tyyli otetaan perustaksi uudelle tyylille. Perustana olevan tyylin ominaisuudet tulevat uuden tyylin perusominaisuuksiksi, jolloin perustana olevan tyylin fontin vaihtaminen muuttaa myös tehdyn tyylin fonttia. Kaikki ne ominaisuudet, joita muutetaan uutta tyyliä luotaessa, eivät enää muutu perustana olevan tyylin muotoiluja muutettaessa. Esimerkiksi fontin muuttaminen toiseksi estää tehdyn tyylin fontin muuttumista perustana olevan tyylin mukaan. Seuraavan kappaleen tyylillä (Style for Following Paragraph) voidaan määrätä mitä tapahtuu, kun siirrytään kirjoittamaan seuraavaa kappaletta. Esimerkiksi otsikkoa seuraavaksi tyyliksi kannattaa laittaa joko alemman tason otsikko tai normaali-tyyli. Normaali-tyyliä seuraavaksi tyyliksi sopii parhaiten normaali-tyyli, koska seuraava kappale on yleensä myös normaali-tyylillä. Uuden tyylin tekeminen onnistuu myös jo olemassa olevan kappaleen ominaisuuksien perusteella. Kun kappaleen ominaisuudet on muotoiltu halutunlaiseksi, niin valitaan aluksi koko kappale, jonka muotoilujen perusteella uusi tyyli luodaan. Uusi tyyli voidaan luoda kirjoittamalla tyylin nimi suoraan Muotoilu (Formatting)-työkalupalkissa olevaan tyylivalikkoon. Kun nimi on kirjoitettu ja hyväksytty, niin tyyli löytyy tyylivalikoimasta ja sitä voi käyttää täysin vapaasti.

mko002

Muotoilu (Format) valinnalla tyylille voidaan antaa erilaisia ominaisuuksia. Kappaletyyliin voidaan liittää esimerkiksi fontin ominaisuudet (Font), kappaleen ominaisuudet (Paragraph), sarkaimet (Tabs), reunat (Border), kehykset (Frame), kieli (Language) sekä numerointi (Numbering). Monisteen seuraavissa luvuissa käydään läpi erilaisten fontin ja kappaleen ominaisuuksien käyttöä ja vaikutuksia.