3.1.2 Asiakirjan tyylien suunnitelma

Ennen asiakirjan kirjoittamista kannattaa hieman suunnitella asiakirjan rakennetta. Tässä vaiheessa otetaan kantaa pelkästään asiakirjan tyylien suunnitteluun. Asiakirjassa tullaan tarvitsemaan hyvin monenlaisia tyylejä, joten erilaisten tyylien tarpeesta kannattaa olla jo etukäteen selvillä. Tyylejä voi toki muuttaa jälkikäteen, joten tyylien suunnitteluun ei kannata vielä tässä vaiheessa uhrata kaikkea aikaansa, mutta jokaista käyttötarkoitusta varten asiakirjassa pitäisi olla oma tyylinsä.

Periaatteena tyylejä suunniteltaessa onkin, että ohjelmassa olevia valmiita tyylejä tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Tekstinkäsittelyohjelmissa on usein valmiina muun muassa erilaiset otsikkotyylit, normaalin tekstin kirjoittamiseen tarvittavat tyylit, erilaiset listatyylin sekä ohjelman automaattisiin toimintoihin käytettävät tyylit, kuten esimerkiksi sisällysluettelotyylit. Muutamia tyylejä jää kuitenkin aina kaipaamaan. Esimerkiksi erilaiset merkkityylit puuttuvat sekä erikoisempia tekstimuotoiluja sisältävät kappaletyylit, kuten esimerkiksi koodeissa käytettävät tyylit. Kuitenkin kaikkia valmiina olevia tyylejä kannattaa käyttää hyväkseen. Tyyleistä saa pienellä muokkaamisella juuri sellaisia kuin haluaakin. Valmiiden tyylien muokkaaminen on perusteltua, koska erilaiset konvertterit on toteutettu toimimaan valmiiden tyylien nimillä. Kokonaan uuden tyylin lisääminen aiheuttaa yleensä konvertterin toimimattomuuden kyseisillä muotoiluilla.

Seuraavassa on lyhyesti esiteltynä tämän dokumentin kirjoittamista varten suunniteltuja tyylejä. Tyylin esittelyn yhteydessä on kerrottu onko tyyli kokonaan uusi vai onko se muokattu jo olemassa olevasta tyylistä. Tyylin otsikko on tehty käyttäen kyseisen tyylin muotoiluja ja otsikon alapuolella on kerrottu tyylin sisällöstä hieman tarkemmin. Tyylin muotoilujen ohessa kerrotaan myös hieman tyylin käyttötarkoituksesta.

Kappaletyylit

Otsikko 1 (Heading 1)

Arial 16 pt, lihavoitu, pidetään kiinni seuraavassa kappaleessa, kappalevälit 18 ennen ja 6 jälkeen sekä lisätään sivunvaihto ennen kappaletta. Tyyliä käytetään ensimmäisen tason otsikoissa. Muokattu!

Otsikko 2 (Heading 2)

Arial 14 pt, lihavoitu, pidetään kiinni seuraavassa kappaleessa sekä kappalevälit 12 ennen ja 3 jälkeen. Tyyliä käytetään toisen tason otsikoissa. Muokattu!

Otsikko 3 (Heading 3)

Arial 14 pt, kursivointi, pidetään kiinni seuraavassa kappaleessa sekä kappalevälit 12 ennen ja 3 jälkeen. Tyyliä käytetään kolmannen tason otsikoissa. Muokattu!

Otsikko 4 (Heading 4)

Arial 12 pt, lihavoitu, pidetään kiinni seuraavassa kappaleessa sekä kappalevälit 12 ennen ja 3 jälkeen. Tyyliä käytetään neljännen tason otsikoissa. Muokattu!

Normaali (Normal):

Times New Roman 12 pt sekä kappaleväli 6 ennen ja 6 jälkeen. Tyyliä käytetään normaaleissa tekstikappaleissa. Muokattu!

Times New Roman 12 pt kappaleväli 0 ennen ja 0 jälkeen sekä listamerkit. Tyyliä käytetään järjestämättömien listojen tekemiseen. Muokattu!

Koodi

Courier New 10 pt, kappaleväli 0 ennen ja 0 jälkeen, yksinkertaiset reunukset sekä sisennetty oikeasta ja vasemmasta laidasta 5 pt. Tyyliä käytetään erilaisten esimerkkikoodien selkeyttämiseen. Uusi!

Merkkityylit

Oma_vino_lihava: Lihavoitu ja kursivoitu merkkityyli. Tyyliä käytetään valikkokomentojen erottamiseen muusta tekstistä. Uusi!

Oma_vino : Kursivoitu merkkityyli. Tyyliä käytetään "erikoiskorostusten" tekemiseen. Uusi!

Oma_lihava : Lihavoitu merkkityyli. Tyyliä käytetään peruskorostusten tekemiseen. Uusi!