3.1.1 Erilaisten tyylit

Asiakirjasta on löydettävissä kolme eritasoista tyyliä, joiden merkitystä valotetaan seuraavassa.

Merkkityyli

Merkkityyli on nimensä mukaisesti kappaleiden merkkien ulkoasuun vaikuttava tyyli. Merkkityyliin ei voida sisällyttää minkäänlaisia kappaleelle ominaisia muotoiluja, kuten esimerkiksi kappalevälit. Merkkityylejä käytetään kappaleen sisällä olevien kohtien korostamiseen, kuten esimerkiksi tärkeiden kohtien lihavoimiseen. Merkkityylejä ei kuitenkaan pidä käyttää koko kappaleen alueella, vaan pelkästään hyvin pienillä alueilla.

Kappaletyyli

Kappaletyyli on nimensä mukaisesti asiakirjan kappaleeseen vaikuttavat tyyli. Kappaletyyliin voidaan liittää kaikki kappaleen muotoiluun käytettävät elementit. Kappaletyyliin voidaan sisällyttää myöskin merkkimuotoiluja. Kappaletyyli on esimerkiksi otsikkotyyli, jolle on määritelty kappaleen välit, sisennykset, keskitykset sekä tekstin ulkoasu. Kappaleen muotoilemisesta enemmän kappaleessa Kappaleen ominaisuudet.

Asiakirjamalli ja avoin tyyli

Asiakirjamalli on Microsoft Wordin mukana tuleva ajatus asiakirjapohjasta, joka sisältää tarpeelliset tyylin määritykset ja sivun asetukset. Sivun asetuksista voidaan määritellä esimerkiksi marginaalit, paperin koko sekä muita sivuun liittyviä määrityksiä. Asiakirjamalli toimii pohjana uusille dokumenteille. Asiakirjamallista ja sen merkityksestä enemmän kappaleessa Asiakirjamalli.

Avoin tyyli on Corel Word Perfectin tyyli, joka vastaa likipitäen asiakirjamallia. Avoimen tyylin sisään voidaan kuitenkin määritellä erilaisia pohjatyylin määrityksiä, jotka toimivat normaalissa dokumentissa kirjoittamisessa apuna. Avoin tyyli vastaa hyvin pitkälle Microsoft Wordin asiakirjamallia ja Normaali (Normal)-tyylin yhdistelmää.