Tyylit

Kirjoittajan omakohtaiset kokemukset ovat tuoneet monisteeseen tyylipohjaisen lähestymistavan, koska yleensä tekstinkäsittelystä kirjoitettu kirjallisuus ei kiinnitä tyyleihin riittävästi huomiota. Muutamissa sovellusohjelmissa käytetään virheellisesti tyyli nimitystä tekstin ulkonäöstä puhuttaessa. Tyyli liittyy hyvin läheisesti tekstin ulkonäön muuttamiseen, mutta se hyvin on paljon muutakin.

Tyyli on kokoelma erilaisia tekstikappaleeseen kohdistuvia muotoiluja. Tyyliin voidaan liittää tekstin ulkonäköön liittyviä perusominaisuuksia, kuten lihavoinnit, fontin koko sekä fontin tyyppi, mutta myöskin kappaleiden ominaisuuksia, kuten kappaleiden välit, listamerkit sekä sisennykset. Miksi tyylejä kannattaa oikein käyttää? Tyyli on kokoelma teksti- ja kappalemuotoiluista, jotka voidaan kohdistaa johonkin tekstikappaleeseen tai sen osaan. Kun tyyli on kerran määritelty ja sitä on käytetty jossakin kohti dokumenttia, niin tyylin määrittelyjä voidaan haluttaessa muuttaa nopeasti ja vaivattomasti. Tyyliä muutettaessa kaikki kyseisellä tyylillä määritellyt kappaleet muuttuvat uusien määrittelyjen mukaisiksi. Esimerkiksi koko asiakirjan otsikoiden muuttaminen toiselle kirjasintyypille onnistuu parissa sekunnissa! Ilman tyylejä työhön saattaa mennä hyvinkin pitkään! Tyylien avulla asiakirjan määritykset saadaan yhtenäisiksi, joten niiden muokkaaminen on todella vaivatonta. Tyylien luominen ja niiden käyttäminen voi vaihdella hieman erilaisissa tekstinkäsittelyohjelmissa, mutta kaikissa "kunnollisissa" tekstinkäsittelyohjelmista tyylien luominen ja käyttäminen on mahdollista!