3 Tekstinkäsittely

Tekstinkäsittely koki suuren mullistuksen tietokoneiden tullessa markkinoille. Kirjoituskone sinnitteli pitkään tekstin tuottamisvälineenä, mutta tietokonepohjaisen tekstinkäsittelyn edut alkoivat valjeta jokaiselle hyvin pian. Kirjoituskoneella kirjoitetun dokumentin muuttaminen aiheutti dokumentin kirjoittamisen yhä uudelleen ja uudelleen. Tietokone toi suuren helpotuksen kirjoitusvirheistä kärsiville ihmisille, koska dokumenttia voitiin hioa pikku hiljaa aina valmiiksi asiakirjaksi asti. Dokumenttien monikäyttöisyys ja helppo uudelleen muotoiltavuus sekä erilaiset lomakepohjat toivat tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmineen pian osaksi miltei jokaista toimistoa. Tietokoneiden ja niissä olevien tekstinkäsittelyohjelmien kehittyminen toi mukanaan uusia keinoja muokata asiakirjojen ulkoasua. Uusista työkaluista on varmasti hyötyä dokumentteja muokattaessa, mutta tuskin uudistusta voi edes rinnastaa dokumenttien uudelleen käytettävyydestä tulleeseen hyötyyn.

Tämän dokumentin tarkoitus on helpottaa tekstinkäsittelyn kanssa painivien ihmisten elämää. Monilla on käytössään nopeita koneita ja suuria ohjelmia, mutta he eivät osaa käyttää kaikkia toimintaamme nopeuttavia ja helpottavia työkaluja. Sana työkalu on tässä yhteydessä hieman harhaanjohtava, koska monisteessa käsiteltävät asiat kuuluvat pikemminkin tekstinkäsittelyn perusajatukseen.

Seuraavassa tekstissä ei ole pyritty nojaamaan mihinkään tiettyyn tekstinkäsittelyohjelmaan, vaan asioita käsitellään hyvin pitkälle yleisellä tasolla. Ohjelmakohtaisia ohjeita löytyy jonkin verran ja vielä tällä hetkellä ne ovat Microsoftin Wordia varten suunniteltuja. Myöhemmissä monisteen painoksissa tulee mukaan myös Corelin Word Perfectin ominaisuuksia. Luentomonisteen ei ole tarkoitus olla ohjekirja kyseisiin ohjelmiin, joten jonkinlainen tuntuma ohjelmien perusominaisuuksiin lukijalla on hyvä olla.