2.3 Objektien linkittäminen ja upottaminen (Object Linking and Embedding)

Tiedonsiirrossa sovellusten välillä törmää usein käsitteeseen OLE- tekniikka. OLE (Object Linking and Embedding) -tekniikka tarkoittaa nimensä mukaisesti objektien linkittämistä ja upottamista kohdesovellukseen. Seuraavissa kappaleissa käsitellään OLE-tekniikkaa hieman yksityiskohtaisemmin.

Hyvin käyttökelpoinen tiedonsiirtotapa on objektin linkittäminen, joka poikkeaa hieman tekniikaltaan edellisistä. Tekniikan hyvänä puolena on, että linkitetty tiedosto säilyy täysin erillisenä. Näin kohdetiedoston koko ei kasva tarpeettomasti esimerkiksi kuvien vuoksi, vaan tiedostossa on pelkästään tieto etsittävän tiedoston paikasta. Ongelmia voi tulla tiedostoa siirrettäessä, koska ei välttämättä muisteta ottaa kaikkia siihen linkitettyjä tiedostoja mukaan. Hyvin merkittävä asia on kuitenkin kohdetiedoston pysyminen ajan tasalla. Linkitettyä tiedostoa muokattaessa muutokset päivittyvät automaattisesti tiedostoon, johon tiedosto oli linkitetty. Jos tiedosto on upotettu osaksi toista tiedostoa muokkaukset eivät luonnollisestikaan näy enää tiedostossa, johon tiedosto oli upotettu. Tiedostojen linkittämistapa on riippuvainen sovelluksesta, johon tiedostoa ollaan linkittämässä.

Upottaminen on linkittämisestä eroava toimenpide ja sillä tarkoitetaankin pääasiallisesti tiedon siirtämistä kokonaisuudessaan kohdedokumentin osaksi. Objektin upottamisella voidaan tarkoittaa tiedoston osien siirtämistä leikepöydän kautta kohdetiedostoon tai kokonaisen objektin tuomista toisesta tiedostosta ilman linkittämistä. Objektista tulee upotuksen yhteydessä osa kohdetiedostoa, joten sitä muokataan kohdetiedoston työkaluilla. Muokkauksessa tehdyt muutokset eivät päivity lähdetiedostoon ja vastaavasti lähdetiedostoon tehdyt muutokset eivät vaikuta enää upotettuun objektiin.