2 Windows-sovellusten välinen tiedonsiirto

Windows sovellusohjelmien välillä voidaan siirtää tietoa hyvin monella tavoin. Esimerkiksi tiedon siirtäminen taulukkolaskentaohjelmasta onnistuu tekstinkäsittelyohjelmaan todella helposti, kuten myös toisinkin päin. Hyvin käyttökelpoinen tapa erilaisten sovellusohjelmien objektien siirtämiseen on linkittäminen, jonka avulla voidaan linkittää osa toisella ohjelmalla tehtyä objektia toisen ohjelman sisään. Jokaisella ohjelmalla on oma käyttötarkoituksensa, joten tekstinkäsittelyohjelmaa kannattaa käyttää tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaohjelmaa taulukkolaskentaan. Ohjelmilla tehtyjä dokumentteja tai niiden osia voidaan kuitenkin liittää toisiinsa helposti. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tiedon siirtämisestä eri sovellusohjelmien välillä.