1 Avustusten (Help) käyttäminen

mko000

Tietokoneen kanssa puuhatessa tulee usein vastaan tilanteita, joissa ei tiedetä miten pitäisi toimia. Tällaisia tilanteita varten koneesta löytyy avusteita, joita kannattaa oppia käyttämään. Aluksi avusteiden käyttäminen tuntuu todella sekavalta ja turhauttavalta, koska sopivaa aihepiiriä ei tunnu löytyvän. Joskus joutuu miettimään hakisiko avusteita avusteiden käyttöön, joka voi hyvinkin olla tarpeen, koska mitään ei tunnu löytyvän. Avusteiden käyttäminen kuitenkin helpottuu, kun termistö tulee tutummaksi ja avustusten rakenne alkaa selkeytyä. Jokainen ohjelma sisältää oman avustustekstin, johon on koottu yleisimpiä käyttäjien ongelmia ohjelman kanssa. Tällaisilla avustusteksteillä normaalikäyttäjä pärjää aika pitkälle, joten erillistä kirjallisuutta ei tarvitse ostaa ellei nimenomaan halua lukea painettua tekstiä. Avustus on kuitenkin hyvin yleisluontoisiin ongelmiin, joten mitään erikoisempaa sieltä on turha etsiä. Erikoisempia ongelmia varten onkin olemassa erilaisia FAQ- palstoja, joilla ohjelmien käyttöön perehtyneet ihmiset antavat vastauksia tapauskohtaisiin kysymyksiin. FAQ (Frequenly Asked Questions)- palstat ovat siis paikkoja, jonne on koottu johonkin tiettyyn aihepiiriin kuuluvat usein toistuvat kysymykset.

Windows 95:n käyttöä helpottamaan on laadittu kohtuullisen laaja avustus. Avustuksen saat näkyviin Windows 95:ssa joko Käynnistä (Start) valikon Avustus (Help) kohdasta tai suoraan painamalla näppäimistöltä löytyvää F1-näppäintä. F1-näppäimen painaminen sovellusohjelmassa avaa usein sovellusohjelman avustuksen eikä Windowsin avustusta. Avustusten rakenne on täsmälleen samanlainen sekä sovellusohjelmissa, että käyttöjärjestelmässä.

Avautuvassa avustusikkunassa on kolme erillistä välilehteä, joista ensimmäisellä lehdellä on Sisällysluettelo (Contents). Avustustekstit on jaettu sisällysluetteloon pääkohdittain, joita napauttamalla saadaan näkyviin niiden alla olevia avustuskohtia. Sisällysluettelosta löytyy myös erittäin hyödylliset virhesivut, jonne on koottu yleisimmät virhetilanteet, joita käyttäjillä on kuviteltu olevan. Sisällysluetteloon kannattaa tutustua hieman etukäteen, jolloin tiedon löytyminen on tulevaisuudessa hieman helpompaa ja nopeampaa.

Toiselta välilehdeltä löytyy Hakemisto (Index). Hakusanan tai sen alun voi kirjoittaa sivulla olevaan kenttään. Tällöin saadaan näkyville kaikki kyseiseen aihepiiriin kuuluvat avusteet. Hakusanasta voi käyttää hakemiseen pelkästään sanan alkuosaa, jos ei ole varma hakusanasta tai sen oikeasta muodosta. Hakemisto on ylivoimaisesti käyttökelpoisin osa avustusta, koska jo pienen opettelun jälkeen sillä löytää haluamansa asian nopeasti.

Viimeisellä eli kolmannella välilehdellä on avustuksen Etsi (Find)-toiminto, jolla voidaan etsiä avusteita hyvin suuresta avustusjoukosta. Etsi-toiminnon vaikeutena on usein vastauksena tulevien avustuksien suuri määrä, jolloin läpikäytävä materiaali voi olla hyvinkin suuri. Toisaalta suuri materiaali mahdollistaa varmemmin juuri sen oikean avustuskohdan löytymisen. Oikeiden avainsanojen löytäminen voi olla vaikeaa varsinkin, jos avustus on jollakin vieraalla kielellä. Etsi-toiminnon avulla saadaan kuitenkin laajempi katsaus aineistoon, josta se oikea avustuskohta luultavasti löytyy. Käyttäjällä on muutamia mahdollisuuksia vaikuttaa avustusten etsintään erillisillä optioilla, joita päästään muuttamaan Asetukset(Options) -painikkeen kautta. Voidaan esimerkiksi määritellä etsittävien merkkien sijaintia sanoissa, joita saadaan haun tuloksena. Etsittävä merkkijono voi sijaita sanan alussa, lopussa tai jossakin kohti sanaa tai sitten merkkijonon oltava tarkalleen sama kuin etsityn sanan.

Suurin osa sovellusohjelmien avustuksista on samanlaisia kuin Windowsin omat avustukset, joten edellä esitetyt periaatteet pätevät pääpiirteissään niihinkin. Avustukset ovat kohtuullisen helppokäyttöisiä pienen harjoittelun jälkeen, joten niitä kannattaa opetella käyttämään pienimmissäkin pulmatilanteissa. Yleensä avustuksia selaillessa päähän tarttuu muutakin hyödyllistä, joten ei avustusten selaaminen aivan turhaa ole J