Muutamien ohjelmien lyhyet käyttöohjeet

Seuraavassa on esiteltynä muutaman ohjelman lyhyet suomenkieliset käyttöohjeet. Kaikkia ohjelmien mahdollisuuksia ei ole käyty läpi, joten ohjelman omaan opasteeseen kannattaa myös tutustua.

ARJ-pakkausohjelma

ARJ on DOS-pohjainen pakkaamisohjelma, jolla pystytään myös purkamaan sillä pakatut tiedostot. ARJ toimii koneen komentoriviltä eli sen käyttämiseksi joudutaan menemään Command Promptiin (suom. Komentokehote). ARJ toimii samoin kuin mikä tahansa komentoriviltä ajettava ohjelma. Ohjelman toimintaa ohjataan erilaisilla optioilla, joilla pystytään määrittelemään mitä kulloinkin ollaan tekemässä. ARJ:n englanninkielisen avustuksen saat näkyviin kirjoittamalla pelkästään ARJ ja hieman tarkemman avustuksen saat kirjoittamalla ARJ /? .

Komento on yleisesti muotoa, jossa hakasulkeissa olevat osat ovat vapaaehtoisia.

ARJ komento [-parametrejä [-parametrejä...]] pakkauksen_nimi [tiedostojen_nimet...] 

Seuraavaani on listattu muutama hyödyllinen komento selitteineen.

Komennot

Parametrit

Seuraavassa muutamia esimerkkejä ARJ:n käytöstä.

Tekee oletushakemiston tiedostosta isotied.exe korpunkokoisia paketteja, joista ensimmäinen nimetään koe.arj ja seuraavat koe.a01 jne. Paketit laitetaan hakemistoon d:\omat\nimi\ . Komento on luonnollisestikin järkevä silloin, kun tiedoston koko on huomattavasti suurempi kuin levykkeen koko!

arj a –v1440 d:\omat\nimi\koe.arj isotied.exe

Tekee oletushakemiston kaikista tiedostoista ja sen alihakemistoista paketin nimelle koe.arj. Paketti laitetaan hakemistoon d:\omat\nimi\ . Sopii hyvin tiedostojen varmuuskopiointiin kovalevylle tai koko hakemistorakenteen ottamiseksi mukaan levykkeelle.

arj a –r d:\omat\nimi\koe.arj *.*

Purkaa korppuasemanjuuressa olevan tiedoston isotied.arj annattuun hakemistoon. Jos kyseessä on useamman korpun paketti tullaan uutta korppua kysymään automaattisesti.

arj x –va A:\isotied.arj d:\omat\nimi\

Purkaa hakemistossa D:\omat\nimi\ olevan tiedoston joku.arj oletushakemistoon. Purkaminen tapahtuu alkuperäisen hakemistorakenteen mukaisesti.

arj x –r D:\omat\nimi\joku.arj

SCP (Secure Copy)

Seuraavassa tutustutaan lyhyesti SCP:n käyttöön. SCP on ohjelma, jonka avulla voidaan kopioida tiedostoja kahden koneen välillä turvallisesti. FTP-ohjelmalla kopioitaessa käyttäjätunnus- ja salasanatiedot lähetetään yleensä selväkielisenä. Tämän vuoksi kannattaakin käyttää SCP-ohjelmaa. Seuraavassa erittäin lyhyt ohje SCP:n käyttöön. Halutessasi voit tutustua tarkemmin SCP:n ominaisuuksiin ja optioihin.

Syntaksi
scp [-r] [[user@]host1:]filename1  [[user@]host2:]filename2 

Ensimmäisenä parametrina SCP:lle annetaan hakemistorakenne ja tiedosto, joka halutaan kopioida. Toisena parametrina annetaan hakemistorakenne, jonne tiedosto halutaan kopioida. Haluttaessa tiedosto voidaan nimetä uudelleen kopioinnin yhteydessä antamalla uusi nimi toisen parametrin yhteydessä. Lähde- ja kohdehakemistot voivat sijaita palvelinkoneilla, jolloin hakemistoviittausten alkuun on laitettava koneen käyttäjätunnus ja koneen nimi muodossa user@host (esim. peheinon@tukki.cc.jyu.fi). Tämän jälkeen tulee kaksoispistellä (:) erotettuna palvelimella sijaitseva hakemistorakenne. Optiolla -r voidaan kopioida kokonaisia hakemistorakenteita. Jos tiedot ovat oikein, niin SCP kysyy salasanan ja käyttäjätunnuksen koneeseen, johon tai josta olet kopioimassa tiedostoja.

Esimerkkejä SCP:n käytöstä:

Seuraavassa kopioidaan tukki.cc.jyu.fi-koneenpeheinon käyttäjän kotihakemiston alla olevasta WWW-hakemistosta index.html niminen tiedosto. Lokaalin koneen U:-levyasemassa sijaitsevaan tietoverkot hakemistoon.

scp  peheinon@tukki.cc.jyu.fi:www/index.html  U:\tietoverkot\ 

Seuraavassa esimerkissä kopioidaan U:levyaseman tietoverkot-hakemistosta demo.html niminen tiedosto tukki.cc.jyu.fi koneen peheinon käyttäjän kotihakemiston alla olevaan www/demot-hakemistoon.

scp  U:\tietoverkot\demo.html  peheinon@tukki.cc.jyu.fi:www/demot/

PKZIP ja PKUNZIP

ZIP-paketteja tehdessä voidaan joutua käyttämään eri ohjelmaa purkamiseen ja pakkaamiseen. PKZIP on tarkoitettu tiedostojen pakkaamiseen ja PKUNZIP on tarkoitettu pakkausten purkamiseen. Seuraavassa lyhyet ohjeet kummankin käytöstä. Tarkemmat ohjeet ohjelman käytöstä ja erilaisista optioista saat pelkällä ohjelman nimellä.

PKZIP

Syntaksi: pkzip [-optiot] paketin_nimi   pakattavat_tiedostot 

Optiot

Seuraavassa esimerkissä pakataan pakkaus.zip nimiseen pakettiin oletushakemiston demot-hakemistosta kaikki tiedostot.

pkzip pakkaus.zip  demot\*.*

Seuraavassa esimerkissä lisätään pakkaus.zip nimiseen pakettiin oletushakemiston tiedostot ja kaikkien alihakemistojen tiedostot sekä hakemistorakenne. Jos pakkaus.zip tiedostoa ei ole, niin sellainen luodaan.

pkzip -p -r pakkaus.zip  *.*

PKUNZIP

Syntaksi: pkunzip [-optiot] paketin_nimi purettavat_tiedostot

Optiot

Seuraava esimerkki purkaa oletushakemistoon paketti.zip tiedoston.

pkunzip PAKETTI.ZIP

Seuraava esimerkki purkaa oletushakemistoon paketti.zip tiedoston koko pakatun hakemistorakenteen.

pkunzip  -e -d PAKETTI.ZIP
http://
© Tommi Lahtonen ()<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
Copyright © Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>