Miten komentojono tehdään?

Komentojonotiedosto on tavallinen pelkkää tekstiä sisältävä tekstitiedosto (ASCII), joka nimetään päätteelle .BAT tai .CMD. CMD-päätteisinä tiedosto eivät toimi ainakaan Windowsin versioissa 95 tai 98, mutta ne toimivat Windowsin versiossa 2000.

Komentojonotiedosto sisältää tavallisia DOS-komentoja sekä ajettavien ohjelmien nimiä ja muutamia erityisesti komentojonoja varten tehtyjä komentoja. Jokainen yksittäinen komentojonotiedoston rivi sisältää jonkin DOS-komennon.

Seuraavassa esimerkissä on tehty yksinkertaisin komentojono, jonka voi toteuttaa. Komentojono ainoastaan tulostaa näytölle tekstin "Hello World". Seuraava rivi on tallennettu hello.bat nimiseen tiedostoon. Tiedoston ajaminen onnistuu kirjoittamalla komentoriville pelkkä komentojonon nimen alkuosa esimerkin tapauksessa hello.

ECHO Hello World!

Komentojono sisältää ainoastaan echo-komennon, jonka perään on kirjoitettu teksti, joka halutaan tulostaa näytölle. Seuraavassa on nähtävillä komentojonon tuloste, jossa ensimmäisellä rivillä on korostettuna käyttäjän antama komento. Seuraavalla riville on tulostunut suoritettava komento. Vasta tämän jälkeen tulee näkyville komennon tuloste eli teksti Hello World!.

C:\cmd>hello

C:\cmd>echo Hello World!
Hello World!

C:\cmd>

Ajettaessa tehty komentojono täytyy olla oletushakemistossa tai PATH-polkumuuttujasta täytyy löytyä viittaus hakemistoon, jossa komentojonot sijaitsevat.

Seuraavassa hieman monimutkaisempi esimerkki komentojonosta. Komentojonon alussa tulostetaan näkyville viesti käyttäjälle, jonka jälkeen tulostetaan yksi tyhjä rivi. Tämän jälkeen kopioidaan A-levyaseman (levykkeen) juuresta kaikki tiedostot C-levyaseman juuressa sijaitsevaan korppu-hakemistoon. Nyt peräkkäisiä komentoja on kolme kappaletta ja ne suoritetaan yksitellen toistensa jälkeen.

ECHO Kopioidaan levykkeen tiedostoja kovalevylle
ECHO.
COPY a:\*.* c:\korppu

Edellisen esimerkin komentojono on tallennettu nimelle kopioi.bat. Seuraavassa on nähtävillä komentojonon tuloste.

C:\cmd>kopioi

C:\cmd>ECHO Kopioidaan levykkeen tiedostoja kovalevylle
Kopioidaan levykkeen tiedostoja kovalevylle

C:\cmd>ECHO.

C:\cmd>COPY a:\*.* c:\korppu
a:\selkkarit.html
a:\Esipuhe.doc
a:\kysely.html
a:\Windows95.doc
a:\index.html
        5 file(s) copied
C:\cmd>

Edelliset komentojonon eivät ole tuollaisenaan kovin käyttökelpoisia, koska niissä tehdään aina samat asiat. Käyttäjä pääsee kuitenkin muuttamaan hieman komentojonon toimintaa komentojonoihin välitettävien parametrien avulla. Parametrien välittämisestä enemmän seuraavassa luvussa.

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
Copyright © Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>