Graphic21
  1. Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä on ohjelma, joka toimii tietokonelaitteiston ja tavallisten sovellusohjelmien välissä. Käyttöjärjestelmän toiminta mahdollistaa esimerkiksi tulostamisen jokaista tietokoneessa olevasta sovellusohjelmasta siten, ettei kirjoitinta tarvitse asentaa erikseen jokaiseen sovellusohjelmaan. Kun käyttäjä haluaa tulostaa kirjoittamansa dokumentin, niin hän etsii käyttämästään sovellusohjelmasta tulosta-painikkeen. Tulosta painikkeen painaminen aiheuttaa sovellusohjelmalta lähtevän tulostuspyynnön, joka menee käyttöjärjestelmälle.

Käyttöjärjestelmä keskustelee asennetun kirjoittimen kanssa laiteajurien välityksellä. Käyttöjärjestelmä siis huolehtii erilaisista perustoiminnoista, jolloin sovellusohjelmien ei tarvitse huolehtia niiden suorittamisesta. Käyttöjärjestelmää muokkaamalla tai siihen asentamalla saadaan tietokoneeseen lisättyjä laitteita ohjelmien käyttöön.

Käyttöjärjestelmä rakentuu yleensä varsinaisesta käyttöjärjestelmäohjelmasta ja siihen liitetyistä järjestelmäapuohjelmista. Järjestelmäapuohjelmien avulla käyttöjärjestelmää voidaan hallita ja sen erikoisominaisuuksia voidaan käyttää hyväksi. Järjestelmäapuohjelmat helpottavat ja automatisoivat erilaisia käyttäjän tekemiä asioita. Käyttöjärjestelmää ja sen apuohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia havainnollistetaan Windowsin avulla seuraavissa luvuissa, mutta toki muitakin käyttöjärjestelmiä on olemassa.

Seuraavissa luvuissa perehdytään erilaisiin käyttöjärjestelmässä tehtäviin toimiin Windows-käyttöjärjestelmän avulla.

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
Copyright © Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>