Multimedia ja tulostaminen - Viikkotehtävä 7

Tee valitsemasi taso WPF-ohjelmana. Tekemäsi ohjelman on toimittava samalla tavalla kuin malliohjelman mutta värit voit valita itse. Malliohjelmien mahdollisia bugeja ei myöskään tarvitse toistaa ;-) Toteuta ohjelmasi mahdollisimman järkevästi ja helposti laajennettavalla tavalla.

Ohjelmissa tarvittava videotiedosto ladataan samasta kansiosta kuin mistä ohjelmakin käynnistyy tai sitten suoraan verkosta.

Taso 1

Toteuta malliohjelman tapaan toimiva ohjelma. Ohjelmassa vaadittava videotiedosto: gko_video.wmv.

GKO Rocks! Print me! -tekstiä klikattaessa avaa tulostusdialogi ja tulosta teksti taustoineen valitulle tulostimelle.

Toteuta GKO-tekstin liikuttaminen WPF-animaationa. Teksti liikkuu ylös ja alas ja vasemmalle ja oikealle jonkin sopivan alueen sisällä. Tämän lisäksi tekstin kokoa animoidaan suurentamalla ja pienentämällä fonttikokoa. Mitään erikoiskikkoja ei vaadita animoinnissa. Liikeratojen ei tarvi olla tismalleen samat kuin mallissa.

Videon pitää käynnistyä ohjelman käynnistyessä.

Taso 3

Toteuta malliohjelman tapaan toimiva ohjelma. Ohjelmassa vaadittava videotiedosto: gko_video.wmv.

Print-painiketta klikattaessa ohjelma avaa tulostusdialogin ja tulostaa esimerkkitekstin valitulle tulostimelle siten, että tekstin alussa lukee leipätekstiä suuremmalla kirjasimella otsikkoteksti "GKO" ja jokaisella sivulla on oikeassa yläkulmassa sivun nro ja vasemmassa yläkulmassa teksti "TIEA212". Malliohjelmassa tulostusta ei ole toteutettuna. Vinkki: tee tulostus käyttäen fixeddocumenttia.

Toteuta GKO-tekstin liikuttaminen, videon liikuttaminen ja väriliu´un muutokset WPF-animaatioina. GKO-tekstiä kontrolloidaan painikkeilla..vinkki: Interactively Controlling a Storyboard in XAML, tai Interactively Controlling a Storyboard by Using Code

Taso 5

Toteuta malliohjelman tapaan toimiva ohjelma. Ohjelmassa vaadittava videotiedosto: gko_video.wmv.

Print-painiketta klikattaessa ohjelma avaa ensin FileOpenDialogin ja antaa valita halutun tekstitiedoston (*.txt) ja avaa sen jälkeen tulostusdialogin ja tulostaa valitun tiedoston valitulle tulostimelle siten, että tekstin alussa lukee leipätekstiä suuremmalla kirjasimella otsikkoteksti "GKO" ja jokaisella sivulla on oikeassa yläkulmassa sivun nro ja vasemmassa yläkulmassa teksti "TIEA212". Varsinainen leipäteksti tulostuu jokaiselle sivulle kahteen sarakkeeseen. Toteuta tulostus FlowDocument-luokan avulla. Malliohjelmassa tulostusta ei ole toteutettuna.

Toteuta GKO-tekstin liikuttaminen ja animointi, videon liikuttaminen, väriliu´un muutokset ja painikkeiden animointi WPF-animaatioina. GKO-tekstiä kontrolloidaan painikkeilla.

Add-painikkeella voi lisätä uusia GKO-tekstejä satunnaiseen kohtaan. Kaikki GKO-tekstit reagoivat painikkeisiin.

Toteuta seuraava malliohjelmasta poiketen: Sovita GKO-tekstin ja videon liikuttelu ikkunan kokoon eli jos ikkuna suurenee niin objektit liikkuvat kuitenkin aina koko ikkunan alueella.

Vinkki: Ei onnistu pelkällä xamlilla, koska animaatio on Frozen

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/vt/vt7/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-03-22 14:06:19
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta