Tietokannat - Pääteohjaus 5

Lisätietoa

Seuraavia artikkeleita kannattaa lukea viimeistään demotehtäviä tehdessä.

Using LINQ to SQL (Part 1)

Windows Forms FAQS

LINQ insinöörityö

Introduction to the Entity Framework

C# 3.0 Tutorial: Linq

Converting SQL to LINQ, Part 1: The Basics

LINQ Cookbook

Many To Many Mappings in Entity Framework

Many to Many Relationships in the Entity Data Model

Take Row-Level Control of Your GridView

How to: Manage Local Data Files in Your Project

LINQ to SQL - Many to Many Relationships

Concurrency violation: the UpdateCommand affected 0 of the expected 1 records

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/ohjaus/ohjaus5/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-10-07 16:22:22
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta