Pääteohjaus 1

Tutustumme Visual Studio 2010 -ohjelmointiympäristöön ja harjoittelemme C#-perusteita.

Apua C#-kieleen löytyy seuraavista dokumenteista:

Tee seuraavat tehtävät:

 1. Käy läpi dokumentti Introduction to the C# Programming Language ja tee sen avulla Visual Studio 2010:llä oma Hello World -ohjelmasi konsoliohjelmana (komentoriviltä toimiva).
 2. Lisää ohjelmaasi funktio, joka laskee yhteen kaksi lukua ja palauttaa lukujen summan. Tulosta lukujen summa konsoliin.
 3. Lisää funktio, joka kysyy kaksi lukua käyttäjältä. Tulosta luvut ja lukujen summa konsoliin.
 4. Muuta ohjelmaa siten, että se kysyy uusia lukupareja niin kauan kunnes käyttäjä syöttää kummaksikin luvuksi 0. Console.ReadLine-lukee merkkijonon käyttäjältä. Merkkijonon voi muuntaa kokonaisluvuksi Convert-kirjaston avulla.
 5. Luo uusi luokka (class), joka osaa hoitaa lukujen kysymisen, yhteenlaskemisen ja tulostamisen. Muuta ohjelmaasi niin, että se käyttääkin nyt uutta luokkaa mutta toimii edellämainittuun tapaan. Jos haluat luoda luokan uuteen tiedostoon niin valitse Visual Studion oikeassa laidassa olevasta Solution Explorerista ConsoleApplication1:en kontekstivalikosta Add|New Item.
 6. Muuta ohjelmaa siten, että se ei tulostakkaan lukujen summaa heti niiden syöttämisen jälkeen vaan tulostaakin kerralla kaikkien syötettyjen lukuparien summat sen jälkeen, kun käyttäjä on antanut kummaksikin luvuksi 0.
 7. Peri edellä tekemästäsi luokasta uusi luokka, joka osaakin kertoa luvut keskenään yhteenlaskemisen sijaan. Laita ohjelma tulostamaan myös keskenään kerrotut lukuparit.
 8. Muuta ohjelmaa siten, että ohjelma hyväksyy käyttäjän syötteet muodossa 1 + 1 tai 1 * 1 ja ohjelma tulostaa syötteen mukaan joko yhteenlaskun tai kertolaskun tuloksen kaikista syötetyistä lukupareista. Ohjelma lopettaa lukujen lukemisen ja aloittaa tulostamisen, kun käyttäjä syöttää sanan loppu. Merkkijonon palasteluun tarvitset string-luokan metodeja. Vinkkejä saa artikkelista C# Split String Examples.
 9. Kokeile miten Visual Studiolla debugataan.
  • Lisää sopivaan kohtaan koodiasi breakpoint hiiren kontekstivalikon kautta
  • Käynnistä ohjelmasi (F5)
  • Tutki mitä kaikkea tietoa ohjelmasi suorituksesta ilmestyy näyttöön. Debug-valikosta löytyvät tarvittavat komennot ohjelman suorituksen jatkamiseen.
 10. Tutustua artikkeleihin Capitalization Conventions ja C# Coding Style Guide

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/ohjaus/ohjaus1/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-10-04 16:03:55
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta