C#-perusteet jatkuvat - luento 2

Luentotaltiointi

Ääni valitettavasti puuttuu videosta

Ongelmia videon katselussa?

Jatketaan C#-perusteiden parissa ja ehkä tehdään ensimmäinen silmäys graafisiin käyttöliittymiin.

using System;

namespace hello
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      // Alternative syntax
      int[] array3 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
      foreach (int apu in array3) {
        Console.WriteLine(apu);
      }
      Henkilo tommi = new Henkilo("Tommi", "Lahtonen");
      tommi.Tulosta();
      Duunari antti = new Duunari("Antti", "Ekonoja", "yliopistonopettaja");
      antti.Tulosta();
      Henkilo[] taulukko = { tommi, antti };
      foreach (Henkilo p in taulukko)
      {
        p.Tulosta();
      }
      antti.ika = -5;
      antti.Tulosta();
      antti.ika = 25;
      antti.Tulosta();

      Console.ReadKey();

    
    }
  }
}


public class Henkilo
{
  protected string etunimi;
  protected string sukunimi;
// entä private?
//  private string etunimi;
//  private string sukunimi;

  public Henkilo()
  {
    etunimi = "Matti";
    sukunimi = "Meikäläinen";
  }

  public Henkilo(string etu, string suku)
  {
    etunimi = etu;
    sukunimi = suku;
  }

  // entäs virtual?
//  public virtual void Tulosta()
// entäs static?
  public void Tulosta()
  {
    Console.WriteLine(this.etunimi);
    Console.WriteLine(this.sukunimi);
  }
  ~Henkilo()
  {
    Console.WriteLine(this.etunimi + " " + this.sukunimi + " dies");
  }

}


public class Duunari : Henkilo
{
  private string tehtava;
  public Duunari(string etu, string suku, string tehtava)
//  public Duunari(string etu, string suku, string tehtava)
//    : base(etu, suku)
  {
    this.etunimi = etu;
    this.sukunimi = suku;
    this.tehtava = tehtava;
  }

  // mitäs jos new korvataan sanalla override?
//  public override void Tulosta()
  public new void Tulosta()

  {
    base.Tulosta();
    Console.WriteLine(this.tehtava);
    Console.WriteLine(ika);
  }

// properties... setters ja getters
  private int m_ika = 20;

  public int ika
  {
    get
    {
      return m_ika;
    }
    set
    {
      if (value> 0) m_ika = value;
    }
  }
}

ref, out ja params

using System;

class Testi
{
  public static void Main()
  {
    string nimi = "Tommi Lahtonen";
    Console.WriteLine(nimi);
    VaihdaNimiEiToimi(nimi);
    Console.WriteLine(nimi);
    VaihdaNimi(ref nimi);
    Console.WriteLine(nimi);
    string vesa;
    AnnaNimi(out vesa);
    Console.WriteLine(vesa);
    TulostaNimet(nimi, vesa);
    Console.ReadKey();

  }

  public static void VaihdaNimiEiToimi(string n)
  {
    n = "Lammi Tohtonen"; // tämä ei toimi
  }
  public static void VaihdaNimi(ref string n)
  {
    n = "Lammi Tohtonen";
  }

  public static void AnnaNimi(out string n)
  {
    // Console.WriteLine(n); // ei toimi!
    n = "Vesa Lappalainen";
  }

  public static void TulostaNimet(params string[] nimet)
  {
    foreach (string n in nimet)
    {
      Console.WriteLine("Nimi: {0}", n);
    }
  }

Properties

Käyttämällä propertyja on helppo hoitaa tiedon kapselointi:

  private int m_ika = 20;

  public int ika
  {
    get
    {
      return m_ika;
    }
    set
    {
      if (value> 0) m_ika = value;
    }

Indeksoija

Indeksoija (indexer) on taulukkovastine propertyille

class taulukko
{
  private string[] data;

  public taulukko(int koko)
  {
    data = new string[koko];

    for (int i=0; i < koko; i++)
    {
      data[i] = "-";
    }
  }

  public string this[int i]
  {
    get
    {
      return data[i];
    }
    set
    {
      data[i] = value;
    }
  }

  static void Main()
  {
    int koko = 10;

    taulukko taul = new taulukko(koko);

    taul[1] = "Eka";
    taul[2] = "Toka";
    taul[3] = "Kolmas";

    for (int i=0; i < koko; i++)
    {
      Console.WriteLine("taul[{0}]: {1}", i, taul[i]);
    }
  }
}

enum

public enum VIIKKO {
 Maanantai, // saa arvon 0
 Tiistai, // saa arvon 1
 Keskiviikko, // jne.
 Torstai,
 Perjantai,
 Lauantai,
 Sunnuntai
}
// voidaan tehdä myös näin:
public enum VIIKKO {
 Maanantai = 1,
 Tiistai = 2,
 Keskiviikko = 3,
 Torstai = 4,
 Perjantai = 5,
 Lauantai = 6,
 Sunnuntai = 7
}

VIIKKO paiva = Tiistai;

if ( paiva == VIIKKO.Torstai ) ...

Struct vs Class / arvotyypit vs referenssityypit

What are the differences between a class and a structure in C# language?

using System;
/// <summary>
/// esimerkki kloonattu C# Station-sivustolta
/// </summary>

class Employee
{
  private string m_name;

  public string Name
  {
    get { return m_name; }
    set { m_name = value; }
  }
}

struct Duunari
{
  private string m_name;

  public string Name
  {
    get { return m_name; }
    set { m_name = value; }
  }
}


class Program
{
  static void Main()
  {
    Employee joe = new Employee();
    joe.Name = "Joe";

    Employee bob = new Employee();
    bob.Name = "Bob";

    Console.WriteLine("Original Employee Values:");
    Console.WriteLine("joe = " + joe.Name);
    Console.WriteLine("bob = " + bob.Name);

    // kopioidaan bobiin referenssi joen tietoihin
    bob = joe;

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Values After Reference Assignment:");
    Console.WriteLine("joe = " + joe.Name);
    Console.WriteLine("bob = " + bob.Name);

    joe.Name = "Bobbi Jo";

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Values After Changing One Instance:");
    Console.WriteLine("joe = " + joe.Name);
    Console.WriteLine("bob = " + bob.Name);

    Console.ReadKey();

    Duunari joe2 = new Duunari();
    joe2.Name = "Joe";

    Duunari bob2 = new Duunari();
    bob2.Name = "Bob";

    Console.WriteLine("Original Duunari Values:");
    Console.WriteLine("joe = " + joe2.Name);
    Console.WriteLine("bob = " + bob2.Name);

    // Kopioidaan joen tiedot bobiin
    bob2 = joe2;

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Values After Value Assignment:");
    Console.WriteLine("joe = " + joe2.Name);
    Console.WriteLine("bob = " + bob2.Name);

    joe2.Name = "Bobbi Jo";

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Values After Changing One Instance:");
    Console.WriteLine("joe = " + joe2.Name);
    Console.WriteLine("bob = " + bob2.Name);

    Console.ReadKey();

  }
}

Topics on C# Type

Copying, Cloning, and Marshalling in .NET

Poikkeukset

using System;
using System.IO;

namespace testi
{

  class Poikkeukset
  {
    public static void Main()
    {
      try
      {
        using (StreamReader sr = new StreamReader("Testi.txt"))
        {
          string line;
          while ((line = sr.ReadLine()) != null)
          {
            Console.WriteLine(line);
          }
        }

      }

      catch (Exception e) // napataan kiinni kaikki virhetilanteet
      {
        Console.WriteLine("Tiedostoa ei saada avattua:");
        Console.WriteLine(e.Message);
      }
      try
      {
        int luku1 = 5;
        int luku2 = 0;
        int tulos = luku1 / luku2;
        throw new System.Exception("foobar"); // aiheutetaan itse virhe
      }

      catch (System.DivideByZeroException e)
      {
        Console.WriteLine("Yritettiin jakaa nollalla");
      }
      catch (Exception e) // napataan kiinni kaikki virhetilanteet
      {
        Console.WriteLine(e.Message);
      }
      finally // suoritetaan aina
      {
        Console.ReadKey();
      }

    
    }
  }
}

Design Guidelines for Exceptions

Debuggaus

Breakpointin voi asettaa hiirellä kontekstivalikosta tai suoraan napauttamalla koodi-ikkunan vasenta laitaa.

Debug-valikosta löytyvät tarpeelliset toiminnot.

Avustus

.NET-kirjastojen avustus löytyy parhaiten MSDN-sivuilta. Esim:

Console Members

StreamReader Class

Sama pätee C#-ohjeisiin. Esim:

Reading From a Text File (Visual C#)

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/luento2/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-10-04 16:03:55
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta