Etäopiskelun ohje

Informaatioteknologian kursseja voit suorittaa etäopiskeluna. Opiskelut voit aloittaa milloin parhaaksi näet, vuodenajasta riippumatta. Tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-yhteys ja sopivat ohjelmistot (useimmiten ilmaisia) sekä riittävästi aikaa opiskeluun.

Yleistä

ITKP101/ITKY103 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja tietotekniikan laitoksen yhteistyössä järjestämä informaatioteknologian peruskurssi, joka ei vaadi aiempia opintoja tietotekniikasta. Kurssi antaa perusvalmiudet tietokoneen hallintaan, tekstidokumenttien tuottamiseen ja julkaisemiseen sekä tietoverkkojen turvalliseen käyttöön. Kurssi sopii sekä varsinaisille että avoimen yliopiston opiskelijoille. Tarkempi kurssikuvaus löytyy kurssin etusivulta.

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kurssin etusivulta löytyvät tiedotteet ja ohjeet on tarkoitettu pääasiassa Jyväskylässä opiskeleville kurssilaisille. Kurssin etäopiskeluun liittyvät ohjeet ovat tällä sivulla:

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/ohje.html

Sivun alusta löydät ohjeet ilmoittautumiseen, keskeltä yleisiä ohjeita kurssin etäopiskeluun ja lopusta kurssia koskevia erityisohjeita. Yleisohjeet etäopiskeluun löydät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/

Kurssin opiskelun voi aloittaa milloin tahansa vuoden aikana. Ilmoittaudut ensin kurssille, jonka jälkeen voit opiskella omaan tahtiin. Luentosivuilta löytyvä oleva aikataulu ei koske siis sinua, vaan katso tältä sivulta löytyvää aikatauluehdotusta. Kurssi suoritetaan tekemällä kurssin osa-alueet kattava harjoitustyö. Harjoitustöitä otetaan vastaan järjestelmällisesti 1.9. - 31.5. ja hieman pidemmällä viiveellä kesäaikaan.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmän kautta seuraavissa osoitteissa:

Ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/#ilmoittautuminen

Tältä sivulta löydät kurssiin liittyvät erityisohjeet. Opiskelun alkuun pääset opiskeluohjeiden avulla.

Kurssin työtavat

Kurssin työtavat ja yleisohjeistus löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/etaopiskelu/#ohjeet

Lue ohjeet ja palaa tälle sivulle, jossa kerrotaan tarkempia ohjeita tämän kurssin opiskeluun.

Oppimateriaali

Kurssin materiaalit löydät helpoiten navigointipalkista, joka löytyy aina selaimen oikeasta ylälaidasta. Sivun ylälaidasta näet millä sivulla olet ja myös sieltä voi liikkua sivuston rakenteissa. Kurssin asioita kannattaa käydä läpi tietyn aikataulun mukaisesti. Tärkeimmät materiaalit ovat:

Ohjeita kurssin opiskeluun

Seuraavassa ohjeita kurssin opiskeluun.

Aikataulu

Kurssin voit suorittaa etäopiskeluna omassa aikataulussasi. Luentosivuilla oleva kontaktiopetuksen aikataulu ei koske siis sinua. On kuitenkin käytännössä järkevä jaksottaa kurssiin liittyvää opiskeluaikaa (keskimäärin 80 h) useammalle viikolle. Opiskeluviikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä viikkoja, vaan voit myös hajauttaa niitä tarvittaessa pidemmälle aikavälille.

Kunkin luennon läpikäymiseen kannattaa varata aikaa puolestatoista tunnista kolmeen tuntia. Harjoitustehtäviin saman verran. Harjoitustyötä kannattaa tehdä paloissa eteenpäin aina oppien karttuessa. Ohessa aikatauluehdotus, jota voit muutella tiiviimmäksi tai väljemmäksi tarpeen mukaan. Aikatauluehdotuksessa yksi harjoitustyön palanen vastaa noin kahden tunnin opiskelutyötä. Ehdotuksen palkit toimivat suorina linkkeinä kyseiseen luentoon tai demoon.

Selitteet

Luennot
Demonstraatiot
Harjoitustyö

Aikatauluehdotus

Viikko 1

L1
D1
L2

Viikko 2

L3
D2
L4

Viikko 3

D3
L5
D4

Viikko 4

HT
HT
L6
L7

Viikko 5

L8
D5
HT
HT

Viikko 6

L9
D6
L10

Viikko 7

D7
HT
HT

Viikko 8

L11
D8
HT
HT

Viikko 9

HT
HT
L12
L13

Viikko 10

HT
HT
HT
HT

Viikko 11

HT
HT
HT
HT

Ohjeita työskentelyyn

 1. opiskeluviikko
  • Opiskele Windows perusteet luennolla 1 ja tee siihen liittyvät demotehtävät 1.
   • Agoranetin paikallisjärjestelyt (sisäänkirjautuminen, U- ja W-asemat) eivät koske sinua, joten voit ohittaa ne luennoilla. Selvitä kuitenkin miten kirjaudut koneellesi vai onko kirjautumista ollenkaan. Ota myös selvää mihin voit tallentaa tiedostoja (esim. yleensä C-asemalla sijaitsevaan My Documents -hakemistoon). Tiedostoista ja hakemistoista lisää monisteessa ja luennolla 1.
   • Jos et ole saanut vielä Tietohallintokeskuksen tunnuksia, niin voit ohittaa näihin liittyvät tehtävät. Saatuasi tunnukset palaa vielä takaisin aiheeseen ja käy läpi vielä salasanan vaihto, webmail ja Korppi-järjestelmä.
  • Opiskele tiedonhakuun ja tietoverkkojen hyödyntämiseen liittyviä asioita luennolla 2.
   • Optima-ympäristöön pääset vasta, kun olet saanut Tietohallintokeskuksen tunnukset, joten siirrä tätä asiaa hieman myöhemmäksi, mikäli et ole vielä saanut tunnuksia.
 2. opiskeluviikko
  • Harjoittele viime viikon asioita käytännössä demoissa 2.
   • Optima-osuuden voit jättää väliaikaisesti väliin, mikäli et ole saanut vielä Tietohallintokeskuksen tunnuksia. Palaa kuitenkin Optima-tehtäviin, kun saat tunnukset.
  • Luennolla 3 opit tiedostojen pakkaamiseen, tiedonsiirtoon ja sähköpostiin liittyviä asioita.
  • Tiedon siirtoon ja tietoverkkojen hyödyntämiseen perehdytään demoissa 2.
  • Käy läpi tekstinkäsittelyyn liittyvä luento 4.
 3. opiskeluviikko
 4. opiskeluviikko
  • Tutki harjoitustyön yleisiä vaatimuksia ja tekstinkäsittelyn osiota. Hae itselle harjoitustyön aihe ja aloita tekstidokumentin työstämistä.
  • Lue luennon 6 asia käyttäytymisestä ja yksityisyydestä tietoverkoissa.
  • Yksityisyysaihe jatkuu luennolla 7 tietoturvan ja viruksien merkeissä. Käy asia läpi ja selvitä miten voisit parantaa tietokoneesi tietoturvaa.
 5. opiskeluviikko
  • Jatka opiskelua selvittämällä miten esitysgrafiikkaesitys tehdään ja mitä asioita kuuluu hyvään esitykseen luennolla 8.
  • Voit tehdä harjoitustyösi esitysgrafiikkaosuuden demoissa 5.
  • Jatka harjoitustyön tekemistä. Jos saat tekstinkäsittelyosion valmiiksi, niin lue harjoitustyön ohjeista XHTML-dokumentin vaatimukset ja aloita sivun työstäminen.
 6. opiskeluviikko
  • Selvitä XHTML-dokumentin rakenteen merkitsemisen luennolla 9.
  • Harjoittele WWW-sivun tekemistä demoissa 6.
  • Opiskele luennolla 10 miten WWW-grafiikkaa tuotetaan ja pääpiirteissään miten XHTML-dokumentin ulkoasua voidaan muokata CSS-tyyleillä.
 7. opiskeluviikko
  • Harjoittele WWW-sivun ulkoasun muokkaamista demoissa 7.
  • Jatka harjoitustyön tekemistä. Nyt sinulla pitäisi olla melkein kaikki valmiudet tehdä harjoitustyö palauttamiskelpoiseksi asti.
 8. opiskeluviikko
 9. opiskeluviikko
  • Aloita opiskeluviikko tekemällä harjoitustyötä. Jatka siitä mihin edellisellä kerralla jäit. Nyt sinulla pitäisi olla myös tarvittavat tiedot harjoitustyösi siirtämiseen ja julkaisemiseen.
  • Opiskele luennolla 12 perusasiat mikrotietokoneen laitteiston eri osista ja selvitä mihin tietokonetta ostettaessa on järkevä panostaa rahaa.
  • Tietotekniikkaan liittyviä tekijänoikeuksia käsitellään luennolla 13.
 10. opiskeluviikko
  • Jatka harjoitustyön tekemistä. Nyt varsinainen asia on kokonaisuudessaan käsiteltynä.
 11. opiskeluviikko
  • Harjoitustyön tekemistä. Tällä viikolla harjoitustyön olisi oltava valmiina ja palautettuna. Palauttamiseen on hyvä varata aikaa, koska lopuksi on tehtävä vielä tarkistukset, siirrot ja ilmoittamiset. Harjoitustyön tarkistaja ilmoittaa viimeistään kahden viikon sisällä hyväksymisestä. Voit joutua myös täydentämään harjoitustyötä, mikäli se ei täytä vaatimuksia.

Harjoitustyö

Harjoitustyössä testataan kurssilla opitut taidot. Harjoitustyötä kannattaa tehdä osissa kurssin edetessä. Harjoitustyön aiheen kannattaa hakea, kun käynyt tekstinkäsittelyosion (luento 5 ja demo 4) tai viimeistään WWW-sivuosion (luento 9 ja demo 6) jälkeen. Harjoitustyön aiheen saa harjoitustyökoneelta. Harjoitustyön aihe on voimassa 60 päivää hakemisesta. Harjoitustyö palautetaan sähköpostissa tulevien ohjeiden mukaiselle ohjaajalle. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön vaatimuksista, tekemisestä ja palauttamisesta löydät harjoitustyösivulta.

Harjoitustyön ohjaus

Harjoitustyöhön saa ohjausta sähköpostitse kirjoittelemalla mahdollisimman tarkasti kuvauksen ongelmasta. Ohjaaja vastaa yleensä muutaman päivän sisällä. Kurssin reaaliaikaiselta IRC-keskustelukanavalta saa yleensä myös apua ongelmiin, erityisesti virtuaalidemoryhmän aikaan. Kurssin FAQ-palstasta (usein kysytyt kysymykset) löydät myös moniin ongelmiin vastauksen.

Tarvittavat ohjelmistot

Ohjelmistot löytyvät linkit-sivulta. Microsoftin ohjelmistoja lukuunottamatta ohjelmat ovat ilmaisia. PowerArchiverissa, Winzipissä ja F-Secure Antiviruksessa on rajoitettu kokeiluaika, missä kuitenkin ehtinee tarvittavat harjoitukset tekemään. Toiminnaltaan vastaavia ohjelmia vastaavia ohjelmia löytyy myös täysin ilmaiseksi. Harjoitustyöhön riittää Openoffice tai Microsoft Office, jokin nettiselain, jokin ZIP-pakkausohjelma, HTML-Kit (tai muu vastaava XHTML-editori), Irfanview ja SSH Secure Shell.

Käyttäjien kommentit

Markku ( 2009-02-26 13:58:12 )

Auttaa hyvin opiskelua, kun on tällaiset linkit suoraan opstukseen jos joku termi on epäselvä. Yksi parhaita sivustoja

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/ohje.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-02-04 11:33:21
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto