ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet (3 op)

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/

Kurssikuvaus

Kurssilla perehdytään kerättyjen tietojen hallintaan tietokannan avulla sekä niiden jatkojalostamiseen taulukkolaskennan työkaluilla. Tietokantaan tallennetuista tiedoista opetellaan tekemään SQL-kyselyjä ja viemään tietoja taulukkolaskentaohjelmaan niiden jatkojalostamista varten. Taulukkolaskennassa tiedoista opetellaan tekemään yksinkertaisia tilastollisia laskutoimituksia ja käsittelemään tietoja taulukkolaskentatyökalujen avulla. Tietokantojen ja taulukkolaskennan opiskelu aloitetaan alkeista, joten niiden osalta ei vaadita esitietoja.

Tiivistettynä kurssi sisältää perustiedot ja -taidot seuraavista aiheista:

Kurssin ajankohta

Kevään 2009 lähiopetuskurssi on päättynyt. Kurssin voi suorittaa myös verkkokurssina/etäopiskeluna.

Esitiedot

Kurssin pakollisena esitietona toimii Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot. Erittäin suositeltava, mutta ei pakollinen esitieto on myös ITKP102 Ohjelmointi 1 -kurssi, josta on hyötyä erityisesti seuraavien asioiden ymmärtämisessä:

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Korppi-järjestelmästä löytyy useita eri kursseja samalla koodille eri opiskelijaryhmille. Ilmoittaudu paikkakuntasi/opiskelutapasi mukaan johonkin seuraavista kursseista:

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta (Opiskeluni | ITKY203 | Demo).

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijat voivat ilmoittautua verkkokurssille ja tehdä sen itsenäisesti. Etäopiskelua varten on yleisohje ja kurssikohtainen ohje.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii kurssin kotisivun WWW-materiaali sekä verkkomoniste.

Lisämateriaali

Halutessaan voi hankkia myös muutaman oikean kirjan, jotka tukevat hyvin kurssin sisältöä:

Luennot

Luennot 22h, ma ja ke 16-18 salissa Ag aud.2. Katso tarkemmat ajat ja paikat Korpista.

Harjoitukset

Harjoituksia (demoja) 16 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Demoryhmien tarkemmat ajat näet Korpista! Demoryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa, joihin voi kirjautua tietohallintokeskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Mozilla Firefoxilla sivut saa päivittyviin kirjanmerkkeihin (Live Bookmarks) napauttamalla alakulmassa olevaa Add live bookmark-kuvaketta. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Opettaja

Tommi Lahtonen
yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tjlahton@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-08-12 11:13:01
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto