TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (6 op)

Kurssin opettajat

Kurssin käytännönjärjestelyjä

Kurssin kotisivu

Useimmat kurssimateriaalit löytyvät osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/ope/

Kurssin oppimisympäristö löytyy osoitteesta:

https://moodle.cc.jyu.fi/course/view.php?id=141

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisiin työvälineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin pääaiheena on oppimateriaalin tuottamisessa tarvittavat tekniset taidot ja opetuksen suunnittelu. Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Kurssin opetusmuodot

Kurssillä käytetään seuraavia opetusmuotoja:

Luennot

Luennot 1-2h johdattelevat tietyn tietoteknisen työvälineen käyttöön

Demot

Demoissa harjoitellaan tietyn välineen käyttöä ohjatusti. Osa demoista suoritetaan etäopiskeluna. Demotehtävät löytyvät näiltä sivuilta ja Moodle- oppimisympäristöstä. Demotehtävät palautetaan Moodle-keskusteluryhmiin.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät ovat pohdintatehtäviä, joissa sovelletaan opittua tietoa. Mietitään, miten tietoteknisiä välineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden opetuksessa. Oppimistehtävissä tuotetaan aineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita, joissa yhdistyvät oppiaineen ja tietotekniikan tavoitteet.

Kutakin aihetta kohden valitaan kouluaine, joka ei ole tietotekniikka. Vähintään kahden (2) oppimistehtävän palautuksen pitää olla muusta aineesta kuin omista opetettavista aineista. Tietotekniikan integrointia mietitään seuraaviin oppiaineisiin:

Oppimistehtävissä pitää yleensä valinnasta riippuen:

  1. Kuvata oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät opeteltua tekniikkaa. Välinettä käyttäen tehdään mallituotos esimerkiksi.
  2. Tuottaa välineellä oppimateriaalia opettajan näkökulmasta.

Oppimistehtävän palautuksessa on:

Tehtävät tehdään pääosin WWW-sivuina, jotka siirretään ATK-keskuksen palvelimelle. WWW-sivu linkitetään Moodlessa oleviin keskusteluryhmiin. Kustakin oppimistehtävästä on oma keskusteluryhmänsä. Oppimistehtävät löytyvät demotehtävien lopusta ja kurssin Moodle-oppimisympäristöstä.

Oppimistehtäviä voi tehdä niin halutessaan pienissä ryhmissä (max. 3 hlöä). Oletuksena oppimistehtävät tehdään yksilötöinä ellei muuta sovita.

Oppimistehtäväesimerkkejä syksyltä 2006.

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Kurssin päätteeksi pohditaan omaa oppimista kurssilla ja annetaan kurssipalaute.

Ohjaus

Ohjausta saa sähköpostilla, keskustelupalstoilla ja tarvittaessa voidaan muodostaa reaaliaikaisia keskusteluryhmiä etäopiskelun tueksi.

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus vaatii demotehtävien (~10 kpl) ja oppimistehtävien (~10 kpl) palautusta Moodle-oppimisympäristön aiheen mukaisiin keskusteluryhmiin. Toisten kurssilaisten oppimistehtäviä on vertaisarvioitava (4-5 kommenttia per oppimistehtävä). Kurssin päätteeksi on tehtävä itsearviointi.

Kurssin arviointi

Kurssista saa arvosanan hyväksytty, kun ylläolevat suorituskriteerit täyttyvät. Kurssissa saa halutessaan numeerisen arvosanan 1-5. Arvosana määräytyy seuraavien kriteerien perusteella:

Aiheet ja aikataulu

Alla olevassa taulukossa on kurssin ajat, aiheet ja paikat:

Aika Paikka Aihe
La 18.11. klo 10.15-11.45 Luentosali AgC234.1 ja Mikroluokat Sovjet/Finland
  • Aloitus
  • Moodle
  • Käsitekartat, esim. CMapTools, PP- tai Impress Autoshapes
  • SFTP ja WWW-sivujen julkaiseminen
Su 26.11. Moodle Oppimistehtävä 1:n palautus
Ma 27.11 - Su 10.12. Moodle Demo 2 ja demo 3
Su 3.12. Moodle Oppimistehtävä 1:n vertaisarvioinnit
Su 10.12. Moodle Oppimistehtävä 2:n palautus
Ma 11.12 - Su 7.1. Moodle Demo 4 ja demo 5
Su 17.12. Moodle Oppimistehtävä 2:n vertaisarviointi
Su 7.1. Moodle Oppimistehtävä 3:n palautus
La 13.1. Moodle Oppimistehtävä 3:n vertaisarviointi
La 13.1. klo 9:00 - 17:00 AgB503 ja AgB111.1 Asia
  • Luento ja demot 6-7 - kuvankäsittely
  • Luento - videokuvauksen suunnittelu
Su 21.1. Moodle Oppimistehtävä 4:n (kuvaussuunnitelma) palautus
Su 28.1. Moodle Oppimistehtävä 4:n vertaisarviointi
La 3.2 AgB503 Ryhmä 1: Línux, videokuvaus, videoeditointi
Su 4.2. Moodle Oppimistehtävä 5:n (kuvankäsittelyn integrointi) palautus
La 10.2 AgB503 Ryhmä 2: Línux, videokuvaus, videoeditointi
Su 11.2. Moodle Oppimistehtävä 5:n vertaisarviointi

Ajat löytyvät myös Moodlen tapahtumakalenterista.

Linkit

Edellisiä kursseja

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2007-08-03 14:46:35