Harjoitustyö

Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet -kurssi suoritetaan harjoitustyöllä, jonka vaatimukset kerrotaan tällä sivulla. Jokainen tekee harjoitustyön itsenäisesti.

Suunnitelma

Seuraavassa tarkemmat ohjeet harjoistyösuunnitelman toteuttamiseen ja hyväksyttämiseen. Harjoitustyöaihe on hyväksytettävä ennen varsinaista toteuttamista!

Aiheen valinta

Tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaiseen tai pienen ryhmän käyttöön jonkin aiheen tietojen varastointi ja analysointi toimisto-ohjelmilla (Microsoft Excel & Access tai OpenOffice.org Calc & Base). Harjoitustyön saa tehdä omasta vapaavalintaisesta aiheesta. Aiheeksi pitää valita sellainen, jonka tiedot on järkevä tallentaa tietokantaan ja jonka tiedoista voidaan järkevästi tehdä muutamia tilastollisia laskutoimituksia. Mielikuvituksen loppuessa työn voi toteuttaa myös malliaiheiden pohjalta.

Aiheeksi eivät kelpaa tällä kurssilla demoissa tai luennoilla käsitellyt malliesimerkit (Yritys, Äänite, Opiskelija , Futis, Resepti, Tenttipistelaskuri, Data-analysaattori, Ajankäyttölaskuri, Tuotehinnat tai Säätilatietokanta). Poikkeustapauksessa näitäkin aiheita voidaan sallia jos suunniteltu toteutus on reilusti erilainen tai esimerkkejä laajempi.

Vaatimusmäärittely

Kirjoita harjoitustyöaiheestasi lyhyt vaatimusmäärittely.

Käsitteellinen mallintaminen

Piirrä Erkka-ohjelmalla vaadittujen ominaisuuksien pohjalta ER-kaavio, joka kuvaa tietokannan sisällön ja rakenteen.

ER-kaaviosta tulee käydä ilmi kohteet, niiden väliset suhteet, ominaisuudet, avaimet ja kardinaalisuudet (kts. FAQ:sta miten valitsen oikeat kardinaalisuudet).

Aiheen täytyy olla niin laaja, että ER-kaavioon tulee vähintään viisi (5) kohdetta.

Varmista, että kaaviosi pohjalta muodostuu järkevät relaatiot joissa ei turhaan esiinny tiedon toistoa tai muita normalisointiongelmia.

Harjoitustyöaiheen ja -suunnitelman hyväksyttäminen

Tee lyhyt WWW-sivu jonne sijoitat harjoitustyöaiheesi kuvauksen ja vaatimukset, ER-kaavion, relaatiokuvan ja SQL92-standardin mukaiset tietokannan luontilauseet. Laita mukaan myös DROP TABLE -lauseet ja jos mahdollista niin määritä automaattisesti numeroituvat kentät (Accessissa COUNTER-tietotyypillä). Voit käyttää apunasi pohja-dokumenttia. WWW-sivujen tekemistä on harjoiteltu Tietokone ja tietoverkot työvälineenä kurssin demoissa 6 ja 7 sekä julkaisemista demoissa 8.

Ilmoita valmiin suunnitelmasi osoite harjoitustyön tarkistajalle seuraavalla lomakkeella. Tarkastaja hyväksyy suunnitelmasi tai pyytää tekemään lisäyksiä tai korjauksia. Saatuasi tarkastajan hyväksynnän voit aloittaa varsinaisen työn toteuttamisen. Tarvittaessa voit kysyä demoissa vinkkejä suunnitelmaa tai harjoitustyötäsi varten.

Harjoitustyösuunnitelma on hyväksytettävä viimeistään 14.12.2006 (koskee syksyn 2006 lähiopetuskurssia, verkkokurssilaiset voivat palauttaa myöhemminkin).

Ohjaaja

Harjoitustyön tiedot

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/harkka/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2007-05-29 15:12:30