TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op, 4 ov)

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/ope/

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=31237

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisiin työvälineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin pääaiheena on oppimateriaalin tuottamisessa tarvittavat tekniset taidot ja opetuksen suunnittelu. Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Kurssin suoritus

Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä, jotka liittyvät luento- ja demoaiheisiin. Kutakin aihetta kohden annettaan viikottain vaihtuva kouluaine, joka ei ole tietotekniikka.

Mietitään, miten tietoteknisiä välineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden opetuksessa. Oppimistehtävissä tuotetaan aineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita, joissa yhdistyvät oppiaineen ja tietotekniikan tavoitteet. Oppimistehtävät tehdään pareittain.

Kurssin arviointi

Kurssin kunkin oppimistehtävän arviointiin kuuluu:

Kurssin arvosana määräytyy seuraavien kriteerien perusteella:

Materiaaleja

Aiheet ja aikataulu

Kurssi alkaa 4.9. klo 14.15 salissa AgC234.1.

Kurssilla tehdään viikottain oppimistehtäviä. Tehtävien tekemisessä on seuraava aikataulu:

Alla olevassa taulukossa on kurssin ajat, aiheet ja paikat (varaudu pieniin muutoksiin).

Aika Paikka Aihe
Ma 4.9. klo 14.15-15.45 Luentosali AgC234.1
 • Aloitus
 • Moodle
 • Käsitekartat, esim. CMapTools, PP- tai Impress Autoshapes
Ke 6.9. klo 8.30 - 11.45 Mikroluokka AgB211.1 (Sovjet)
 • Käsitekartta-demo
 • Moodle-demo
Ma 11.9. klo 14.15 - 15.45 Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet) Office-demo
Ke 13.9. klo 8.30 - 11.45 Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet) WWW demo 1
Ma 18.9. klo 14.15 - 15.45 Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet) WWW demo 2
Ke 20.9. klo 8.30 - 11.45 Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Zope/plone-luento
 • Zope/plone-demo
 • WWW-demo 3
Ma 25.9. klo 14.15 - 15.45 AgC222.1 Video ja ääni 1 - luento - FM Heta Kero
 • Kuvauksen suunnittelu
 • Videokuvauksen perusteet
 • Kuvasommittelu
 • Tarinankerronta liikkuvalla kuvalla
Ke 27.9. klo 8.30 - 11.45 AgC531.1 tietojärjestelmälaboratorio (tai AgB503)
 • Kuvaustekniikka (1-2h)
  • Kameran asetukset ja valotus
 • Kuvankäsittely 1 (GIMP)
  • Luento n.1h
  • Harjoittelu n.1-2h
Ma 2.10. klo 14.15 - 15.45 Mikroluokka Ag B111.1 (Asia) Näyttökaappaus - Wink ja Windows Media Encoder. Videoformaatit ja muunnokset.
 • Luento 2h
Ke 4.10. klo 8.30 - 11.45 AgB503 Kuvankäsittely 2 (GIMP)
 • Harjoittelu n.2h
 • Oppimistehtävä n.2h
Ma 9.10. klo 14.15 - 15.45 Mikroluokka Ag B111.1 (Asia) Näyttökaappaus
 • Harjoittelu
 • Oppimistehtävä
Ke 11.10. klo 8.30 - 11.45 Mikroluokka AgB503 Flash 1
 • Luento n.1h
 • Harjoittelu n.3h
Ma 16.10. klo 14.15 - 15.45 Mikroluokka AgB503 WWW-demo 4
 • JavaScript
 • Interaktiiviset opetussivut
 • Harjoittelua
Ke 18.10. klo 8.30 - 11.45 Mikroluokka AgB503 Flash 2
 • Harjoittelu n.3h
 • Oppimistehtävä n.1h
Ma 23.10. klo 14.15 - 15.45 Mikroluokka AgB503 Video ja ääni 2 - luento
 • Videoeditointia
 • Äänieditointia
Ke 25.10. klo 8.30 - 11.45 Mikroluokka AgB503 Linux
 • Desktop-asennus
 • Etähallinta
Ma 30.10. klo 14.15 - 15.45 Luentosali AgC234.1 Pelit opetuksessa - FM, Tutkija Antti Kirjavainen
Ke 1.11. klo 8.30 - 11.45 Mikroluokka AgB503 Video ja ääni 3 - demo
 • Ryhmän videon editointia
Ma 6.11. klo 14.15 - 17.30 Mikroluokka AgB503 Video ja ääni 4 - demo
 • Videoeditointia
 • Äänieditointia
Ke 15.11. klo 8.30 - 11.45 Luentosali AgC231.1 Videoiden esittely
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/
© Jukka Mäntylä (jmantyla@mit.jyu.fi)< http://www.iki.fi/jmantyla/>
2006-10-24 18:50:40