Windows, Webmail ja Korppi

Mallivideot

Windows media -versiot:

Ongelmia videoiden katselussa?

Seuraavat demot alkavat Windowsiin tutustumisesta, josta edetään Windowsin perustoimenpiteisiin, kuten tiedostojen ja hakemistojen kopiointiin. Demojen loppupuolella tutustutaan muutamaan paikallisiin järjestelmiin. Jo entuudestaan tuttuja asioita käsittelevät tehtävät voit jättää tekemättä, mutta tehtävät kannattaa kuitenkin lukea läpi. Tehtävistä voi löytyä pieniä vinkkejä siitä miten voit tehostaa tietokoneella työskentelyäsi.

Windows-ympäristöön tutustuminen

 1. Koneeseen kirjautuminen
  • Tarkista onko monitorissa virta päällä. Monitorin etupaneelissa on valo näytön ollessa päällä.
  • Jos laitteissa on virta päällä ja monitorissa ei näy kuvaa kannattaa painaa näppäimistöltä välilyöntiä ja odottaa muutama sekunti kuvan ilmestymistä näytölle. Kone voi olla virransäästötilassa, jolloin se näyttää olevan sammuksissa, mutta se herää kun näppäimistöllä tehdään jotakin.
  • Odota, että näytölle tulee ikkuna, jossa kehotetaan painamaan CTRL-ALT-DEL-näppäinyhdistelmää. Näppäinyhdistelmää painettaessa kaikkien näppäinten on oltava pohjassa yhtäaikaa.
  • Näytölle tulee kirjautumisikkuna, josta voit kirjautua sisään tunnuksillasi.
   • Katso, että alasvetovalikkoon on valittu verkkoalueeksi (domain) CC.JYU.FI.
   • Jos sinulle ei ole vielä yliopiston sähköpostitunnusta, niin voit kirjautua koneille käyttäen demo-ohjaajan antamaa väliaikaista tunnusta!
 2. Kun sisäänkirjautuminen on suoritettu ja koneessa ei vilku ikkunoita voidaan perehtyä työpöytään.
  • Harjoittele hiiren liikuttamista siirtelemällä työpöydällä olevia kuvakkeita paikasta toiseen.
   • Kuvakkeeseen pystyy tarttumaan painamalla hiiren vasemman näppäimen pohjaan, kun hiirikursori on kuvakkeen päällä.
   • Hiirtä liikutettaessa kuvake liikkuu mukana ja vasta hiiren painikkeen vapauttamisen jälkeen kuvake jää työpöydälle.
  • Voit tutustua työpöydällä oleviin ohjelmiin kaksoisnapauttamalla ohjelmien kuvakkeita.
  • Avautuneet ikkunat saadaan kiinni ikkunan oikeassa yläkulmassa olevasta rastista.
   Ikkunan oikean yläkulman valinnat
  • Ikkunoita voi liikuttaa tarttumalla hiirellä niiden yläpalkkiin. Vie hiiren kohdistin ikkunan yläpalkin päälle, paina hiiren vasen painike pohjaan ja liikuta hiirtä niin ikkuna liikkuu.
  • Kannattaa myös käydä tutustumassa työpöydän alareunan tehtäväpalkissa olevaan Start (suom. Käynnistä) -valikkoon.
   Start-valikko
   • Jos tehtäväpalkki ei ole näkyvissä, se saadaan näkyville viemällä hiiren osoitin aivan näytön alalaitaan.
 3. Kokeile seuraavaksi löytää erilaisia näppäimistöltä löytyviä merkkejä.
  • Käynnistä Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelma Start | All Programs | Microsoft Office (suom. Käynnistä) -valikosta. Jos näkyviin ei tullut tyhjää dokumenttia, niin voit avata sellaisen valikkokomennolla File | New (suom. Tiedosto | Uusi). Komennolla ikkunan oikeaan laitaan tulee näkyville ikkuna, josta voit valita uuden tyhjän dokumentin (engl. Blank Document). Kirjoita näppäimistön avulla seuraavat merkit dokumenttiin.
   ) / \ " # $ % & : , ; < | ' * + ( - @ _ [
  • Aksenttimerkit

   Muutamat näppäimistön merkeistä ovat ns. aksenttimerkkejä, (¨ ~ ´ ` ^) jotka yleensä liitetään muihin merkkeihin. Tällöin kirjoitetaan ensin liitettävä aksentti ja vasta tämän jälkeen kirjain, johon aksenttimerkki halutaan liittää. Esim. â. Jos aksenttimerkki halutaan sellaisenaan, voidaan se liittää välilyöntiin.

   Kokeile kirjoittaa ainakin osa seuraavasta rivistä. Kaikki merkit eivät välttämättä ole mahdollisia kaikille koneille.

   Muutamien aksenttimerkkien ja kirjaimien liittäinen toisiinsa

Aktiivisen ohjelman vaihtaminen (ALT-TAB)

 1. Jos et ole sammuttanut ohjelmia, niin työpöydällä on auki kaksi erilaista ohjelmaa (WWW-selain ja tekstikäsittelyohjelma). Kokeile vaihtaa ohjelmien välillä toiseen seuraavilla tavoilla.
  • Kokeile vaihtaa ohjelmaa tehtäväpalkista löytyvää ohjelman kuvaketta napsauttamalla. Tehtäväpalkki löytyy normaalisti aivan näytön alalaidasta. Sen voi halutessaan raahata hiirellä myös näytön sivulle tai ylälaitaan.
  • Vihje: ALT-TAB (ALT-Sarkain) on nopein ja kätevin tapa vaihtaa ohjelmasta toiseen!

   Kokeile myös vaihtaa ohjelmaa näppäinyhdistelmällä ALT-TAB. Tab on sama näppäin kuin sarkain eli näppäimistön vasemman laidan toisiksi ylimmäinen näppäin. Paina ensin ALT-näppäin pohjaan, jonka jälkeen painat kerran TAB-näppäintä. Esiin aukeaa ikkuna jossa näkyy jokaista käynnissä olevaa ohjelmaa vastaava ikoni. Pidä koko ajan ALT-näppäin pohjassa ja painele TAB-näppäintä niin voit valita ohjelman, jonka haluat aktivoida. Kun oikea kuvake on valittuna, niin ALT-näppäimen vapauttaminen aktivoi valitun ohjelman.

Ikkunan koon muuttaminen

 1. Ikkunan koon muuttaminen onnistuu hiiren osoittimen muuttuessa kaksipäiseksi nuoleksi ikkunan reunassa. Tämän jälkeen hiiren vasemmanpuoleinen näppäin painetaan pohjaan ja aletaan liikuttaa hiirtä. Osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi vasta, kun ollaan riittävän lähellä ikkunan reunaa.
 2. Kokeile ikkunan minimointia ikkunan oikeassa yläkulmassa olevasta viiva-painikkeesta. Ikkunan minimoiva painike
 3. Pienentyneen ikkunan saat näkyviin uudelleen klikkaamalla ohjelman kuvaketta tehtäväpalkissa.
 4. Kokeile ikkunan koon maksimoimista ikkunan oikean yläreunan neliöpainikkeella (keskimmäinen). Huomaa, että painike muuttuu sitä napautettaessa. Ikkunan maksimoiva painike
  Samalla painikkeella voit palauttaa ikkunan koon takaisin normaaliksi. Ikkunan koon palauttaminen normaaliksi
 5. Järjestä ikkunat vierekkäin napauttamalla tyhjää kohtaa alhaalla olevasta tehtäväpalkista ja valitsemalla valinta Tile windows vertically. Mikäli sinulla on ohjelmaikkunoiden sisällä ylimääräisiä sivupalkkeja (kuten Wordissa "Getting started" tai Internet Explorissa "Media" tai "History) niin sulje ne sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevasta rastista (ei siis ohjelmaikkunan oikeassa yläkulmassa olevasta rastista!).

Leikepöytä

 1. Jos sammutit edellä tekstinkäsittelyohjelman Wordin, niin avaa se uudelleen näkyville valikosta Start | All Programs (suom. Käynnistä | Ohjelmat).
 2. Aktivoi selainikkuna (ALT-TAB) ja avaa näkyville uusi selainikkuna seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on avata toiselle WWW-sivulle johtava linkki Tietokonevirukset uuteen selainikkunaan.
  • Napsauta Tietokonevirukset-linkkiä hiiren oikealla painikkeella.
  • Valitse avautuvasta valikosta komento Open (Link) in New Window (suom. Avaa uuteen ikkunaan).
  • Komennon jälkeen näkyville avautuu uusi selainikkuna, jossa on tietokoneviruksia käsittelevä materiaali.
  • Jos tietokonevirukset dokumentti ei aukea uuteen ikkunaan niin valitse linkki hiiren oikealla painikkeella ja valitse toiminta Copy Shortcut, joka kopioi osoitteen leikepöydälle. Tämän jälkeen aktivoi uuden ikkunan osoiterivi ja liitä osoite valitsemalla Edit|Paste, joka liittää osoitteen.
 3. Järjestele ikkunat siten, että tämä demotehtäväikkuna on minimoituna alas tehtäväpalkkiin ja vierekkäin ovat Word-ohjelman ikkuna ja selainikkuna, jossa on Tietokoneviruksia käsittelevä artikkeli. Nopeiten tämä tapahtuu minimoimalla demotehtäväikkuna tehtäväpalkkiin, jättämällä muut ikkunat työpöydälle ja valitsemalla tehtäväpalkista Tile windows vertically. Kokeile nyt vaihtaa ALT+TAB -näppäinyhdistelmällä demotehtävät sisältävä ikkuna esille tehtäväpalkista.
 4. Seuraavaksi kopioidaan tietokoneviruksia käsittelevän materiaalin muutamia lukuja leikepöydän avulla tekstinkäsittelyohjelmaan. Tarkemmat ohjeet kopiointiin kerrotaan seuraavassa.
  • Vihje: Pikanäppäin CTRL-C tekee kopioinnin leikepöydälle

   Seuraa selainikkunan linkkiä Tietokonevirukset ja muut nykyajan tuholaiset -artikkeliin. Valitse artikkelin tekstisisältö aktiiviseksi hiiren vasemmalla painikkeella raahaamalla. Seuraavassa kuvassa on esimerkki valituista tekstikappaleista.
   Maalaa tehtävät
  • Kopioi valitut tekstit leikepöydälle avaamalla Edit (suom. Muokkaa) -valikko ja valitse sieltä komento Copy (suom. Kopioi). Komennon jälkeen valitut tekstit on kopioitu leikepöydälle talteen ja ne voidaan liittää sieltä jonnekin muualle.
   Kopioi
  • Aktivoi näkyville tekstinkäsittelyohjelma ja varmista, että ohjelmassa on auki tyhjä asiakirja. Voit tarvittaessa poistaa edellä tekemäsi merkkiharjoitukset delete-näppäimen avulla.
  • Vihje: Pikanäppäin CTRL-V liittää leikepöydältä

   Avaa tekstinkäsittelyohjelman Edit (suom. Muokkaa) -valikko ja valitse sieltä Paste (suom. Liitä), jolloin kopioitujen tekstien pitäisi tulla näkyville tekstinkäsittelyohjelmaan.
   Liitä
  • Tallenna
   Tallennataan kopioitu teksti tiedostoon. Tallentaminen onnistuu valikon Tiedosto (engl. File) alta komennolla Tallenna (engl. Save) tai painamalla Tallenna (engl. Save)-painiketta työkaluriviltä (yleensä kolmas painike vasemmalta).
  • U-verkkolevyasema löytyy tallentamisikkunan yläreunassa sijaitsevasta Save in:-alasvetovalikosta. U-levyaseman löydät etsimällä listasta käyttäjätunnuksesi ja sen yhteydessä lukevasta omatunnus 'Jyunet home server'-tekstistä.
   Save in

   Vihje: Käytä aina U-levyasemaa töidesi tallentamiseen Agorassa!

   U-verkkolevyasema toimii käyttäjän kotihakemistona, jonne käyttäjä voi tallentaa tiedostojaan. Tiedostot ovat saatavilla jokaisen Agoran mikroluokan jokaisesta koneesta, jolla kyseinen käyttäjä kirjautuu sisään. Toiset mikroluokan käyttäjät eivät pääse käyttäjän kotihakemiston tiedostoihin käsiksi.
  • Create New Folder
   Uuden hakemiston saat tehtyä tallennusikkunan yläreunassa olevan Save in:-alasvetovalikon jälkeen löytyvällä Tee uusi hakemisto (engl. Create New Folder) -painikkeella (toinen oikealta). Viemällä hiiren kohdistimen painikkeen päälle saat näkyviin työkaluvihjeen (engl. tooltip), joka kertoo mitä kyseinen painike tekee.
  • Painikkeen painamisen jälkeen uuden hakemiston nimi (tyovaline) kysytään erillisessä ikkunassa. Joissakin ohjelmissa hakemiston nimi kirjoitetaan suoraan uuden kansiokuvakkeen yhteyteen, kuten oheisessa kuvassa. Tällöin nimi hyväksytään näppäimistön Enter-näppäimellä.
   Save as -ikkuna
  • Nimen hyväksymisen jälkeen hakemistoon mennään automaattisesti sen luomisen jälkeen. Joissakin muissa ohjelmissa saatat joutua vielä tuplanapauttamaan hakemistoa päästäksesi sen sisään.
  • Kirjoita tiedoston nimeksi (engl. File name) virukset.doc.
  • Valitse dokumentin tallennustyypiksi (engl. Save as type) Word document (*.doc).
  • Lopuksi paina Save (suom. Tallenna) -painiketta.
 5. Kopioi dokumentin jatkoksi vielä seuraavat kaksi virusartikkelin kohtaa. Voit tehdä kopioinnin nopeammin käyttämällä pikanäppäimiä. Näppäinyhdistelmä CTRL-C tekee kopioinnin ja näppäinyhdistelmä CTRL-V tekee liittämisen. Muista tallentaa dokumenttisi aina liittämisen päätteeksi!

  Vihje: Dokumenttia täytyy
  tallentaa riittävän usein!
  Pikanäppäin: CTRL-S

  • Erilaisia viruksia ja tuholaisia
  • Suojautuminen viruksia vastaan
 6. Kopioi virusdokumentin osoite eli selaimen osoitekentässä (Address/Location) oleva WWW-osoite (URL) kopioitujen tekstien lopuksi.
 7. Tallenna asiakirja vielä kerran!

Tiedostojen kopiointi ja resurssienhallinta

 1. Käynnistä Windows Explorer (suom. Resurssienhallinta) ja tutki mitä eri levyasemat ja hakemistot (kansiot) sisältävät. Ohjelma löytyy Start (suom. Käynnistä)-valikon alta kohdasta All Programs | Accessories (suom. Ohjelmat | Apuohjelmat). Voit myös käynnistää resurssienhallinnan pikanäppäimellä Win+E.
  • Windows Explorerin vasemmassa ikkunassa näkyy kovalevyn hakemistorakenne ja oikeassa aktiivisen hakemiston alla olevat tiedostot ja hakemistot.
  • Hakemistojen sisältöjä voit tutkia napsauttamalla niitä hiirellä vasemman puoleisessa ikkunassa, jolloin näet niiden sisällön oikeanpuoleisessa ikkunassa.
  Muistele mistä hakemiston ja tiedoston erottaa toisistaan?!?
 2. Luo U-levyasemalle tyovaline -hakemisto, jos et ole luonut sellaista aiemmin. Hakemistojen luominen onnistuu resurssienhallinnassa seuraavan ohjeen mukaisesti:
  • Napsauta vasemman reunan ikkunasta aktiiviseksi hakemisto, jonka alle haluat tehdä uuden hakemiston. Tällöin valitun hakemiston sisältö tulee näkyville oikean reunan ikkunaan.
  • Napsauta oikean reunan ikkunan tyhjässä kohdassa hiiren oikeaa painiketta.
  • Valitse näkyville avautuvasta valikosta komento New | Folder (suom. Uusi | Hakemisto). Komento löytyy myös File (suom. Tiedosto) -valikosta.
  • Uuden hakemiston nimikenttä on aktiivinen, joten voit kirjoittaa hakemistolle uuden nimen ja hyväksy se ENTER-näppäimellä.
  Hakemiston luominen Windows Explorerilla
 3. Mene tyovaline -hakemistoon ja tee sen alle kaksi alihakemistoa nimille temp ja demo1 edellisten ohjeiden mukaisesti. Temp-hakemisto toimii demoissa väliaikaisena tiedostojen säilytyspaikkana ja demo1-hakemistoon tallennetaan ensimmäisissä demoissa tehtyjä tiedostoja.
 4. Etsi hakemisto (luultavasti tyovaline), jossa edellä tallentamasi virukset.doc-tiedosto sijaitsee ja siirrä tiedosto äsken tekemääsi temp-hakemistoon raahaamalla se hiiren vasen painike pohjassa hakemiston kuvakkeen päälle. Siirtämisen voit tehdä seuraavalla kahdella tavalla:
  • Voit raahata oikeassa ikkunassa olevan tiedoston kuvakkeen vasemmassa ikkunassa näkyvän hakemiston päälle.
  • Voit raahata oikeassa ikkunassa olevan tiedoston kuvakeen samassa ikkunassa näkyvän hakemiston päälle.
  Siirtäminen
 5. Varmista tiedoston siirtämisen onnistuminen tutkimalla alkuperäisen hakemiston sisältöä. Jos siirros on tapahtunut oikein, niin alkuperäisessä hakemistossa ei ole virukset.doc-tiedostoa.
 6. Vihje: Kopiointi ja siirtäminen
  kannattaa tehdä aina hiiren
  oikean painikkeen avulla!

  Kopioi temp-hakemistossa sijaitseva virukset.doc-tiedosto demo1-hakemistoon hiiren oikean painikkeen avulla. Hiiren oikean näppäimen avulla kopioitaessa toimitaan samoin kuin vasemmallakin näppäimellä. Kun hiiren oikea näppäin päästetään ylös, aukeaa valikko, josta voidaan valita komento Copy (suom. Kopioi)
  Kopiointi oikealla napilla
 7. Yritä kopioida uudelleen temp-hakemiston tiedosto demo1-hakemistoon. Kuinka yrityksessä käy? Lue esille tullut ikkuna huolellisesti!! Jos mitään ilmoitusta ei tule, niin olet luultavasti tehnyt jotakin edellä väärin.
  Kopiointi tiedoston päälle
 8. Vaihda temp-hakemistossa olevan tiedoston nimi joksikin toiseksi seuraavan ohjeen avulla.
  • Vihje: Nimen muuttaminen onnistuu myös pikanäppäimellä F2.

   Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä tiedoston päällä. Avautuvasta valikosta löytyy nimen muuttamiseen tarvittava komento Rename (suom. Nimeä uudelleen).
   tiedoston uudelleennimeäminen
  • Nimeksi voit esimerkiksi antaa virukset20040113.doc. Mieti mitä hyötyä tiedoston nimeämisestä esimerkin tavoin voisi olla? Huomaa erityisesti myös nimessä oleva tiedostopääte. Jos sinulla ei ole tiedostopäätettä (.doc) näkyvillä, niin älä silloin myöskään lisää sitä.
  • Tiedostopäätettä ei saa koskaan muuttaa ellet tiedä siihen erityistä syytä. Tiedostopäätteen muuttaminen ei muuta tiedoston muotoa!
  • Uuden nimen voit hyväksyä ENTER-näppäimellä.
 9. Kokeile kopioida uudelleen nimetty tiedosto demo1-hakemistoon. Miten nyt kävi?
 10. Poista Windows Explorerilla tekemäsi tiedosto(t) temp- hakemistosta.
  • Valitse hiirellä poistettavat tiedostot
  • Paina näppäimistöstä Delete-näppäintä
 11. Poista myös vastaavalla tavalla koko temp-hakemisto. Hakemiston tuhoamisen yhteydessä tuhotaan myös hakemiston sisältävät tiedostot! Tällä kertaa hakemistossa olleet tiedostot tuhottiin jo aiemmin.
 12. Demo1-hakemistoon voidaan jättää tulevaisuutta varten talteen demoissa tehty virusdokumentti.

Tehtävien hallinta

 1. Avaa näkyville Windows Security -ikkuna näppäinyhdistelmällä CTRL-ALT-DEL ja valitse Task Manager.
 2. Lopeta Word-tekstinkäsittelyohjelman toiminta Applications-välilehdeltä. Sammuttaminen onnistuu valitsemalla ohjelma aktiiviseksi ja painamalla tämän jälkeen End Task -painiketta. Menetät kaikki tähän asti tehdyt muutokset, koska Task Manager pakottaa ohjelman lopettamaan toimintansa.
  • Jos ohjelma ei vastaa pyyntöihin (engl. Not responding), niin silloin ohjelmia joudutaan sammuttamaan väkisin.
  • Toimivia (engl. Running) -ohjelmia ei tavallisesti kannata sammuttaa tätä kautta!
  Kopiointi tiedoston päälle

Salasanan vaihtaminen

Jos et ole vielä kertaakaan vaihtanut atk-keskuksesta saamaasi salasanaa niin käy nyt vaihtamassa salasanasi osoitteen http://salasana.jyu.fi/ kautta. Tämä salasana käy suoraan atk-keskuksen Unix-koneisiin, JYUNETiin, Korppiin ja Optimaan. Älä vaihda salasanaasi muualla kuin edellämainitussa osoitteessa!

Ensimmäinen vaihe salasanan vaihtamisessa on nykyisen salasanan ja käyttäjätunnuksen syöttäminen.

Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Salasanaa pääset vaihtamaan Change Password-painikkeella. Lue ensin alla olevat vihjeet salasanan keksimisestä.

Tunnuksen tietojen päivityspalvelu

Keksiessäsi uutta salasanaa muista:

Webmail

Kaikilla yliopisto-opiskelijoilla on sähköpostitunnus ATK-keskuksessa. Sähköpostiasi pääset helpoiten lukemaan Webmailin avulla. Nopein ja turvallisin sähköpostiohjelma on Pine, mutta sen käyttöön palataan myöhemmissä demoissa.

 1. Käynnistä jokin WWW-selain (Mozilla, Opera tai Internet Explorer)
 2. Siirry osoitteeseen http://webmail.st.jyu.fi/
 3. Hyväksy selaimen mahdollisesti ehdottama sertifikaatti, joka on tarpeellinen yhteyden salaamiseksi.
 4. Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.
  Squirrelmailin kirjautumissivu

Lähettäjätiedot

 1. Käy lisäämässä nimesi henkilokohtaisiin tietoihisi, jolloin lähetettäessäsi sähköpostia nimesi tulee näkyville lähettäjän tietoihin. Henkilökohtaisia asetuksia pääset muokkaamaan Options (suom. Asetukset)-linkin alta löytyvällä Personal information (suom. Henkilötiedot)-valinnalla.
  Squirrelmail
  Squirrelmailin Options-sivu
 2. Voit halutessasi täyttää muitakin tietoja esim. lisätä itsellesi signaturen, joka automaattisesti lisätään jokaisen viestisi loppuun. Muista valita myös kohta Prefix Signature with '-- ' Line jolloin signature erotetaan oikein varsinaisesta viestistä ja sähköpostiohjelmat osaavat sen automaattisesti tunnistaa signatureksi.
  Squirrelmailin personal information sivu
 3. Kokeile ohjelman toimintaa lähettämällä itsellesi sähköpostiviesti. Voit kokeilla lähettää postia myös vierustoverillesi. Tarkista nimesi näkyminen itseltäsi saamassa viestissä! Uuden viestin voi lähettää Compose-valinnalla.
  Squirrelmailin compose sivu
 4. Uudet itsellesi tulleet viestit näet valitsemalla vasemmalla olevasta palkista INBOX-kansion.
  Squirrelmailin INBOX sivu
 5. Klikkaa haluamaasi viestiä niin pääset lukemaan sen.
  Viestin lukeminen

Vastaaminen (Reply)

Kokeile vastata (Reply) tai edelleenlähettää (Forward) oma viestisi. Viesteihin vastatessa lainataan tarpeellinen osa viestistä ja kirjoitetaan lainatun osan perään omat kommentit. Tarkemmin sähköpostitavoista voi lukea sähköpostinetiketistä.

Reply

Edelleenlähettäminen (Forward)

Edelleenlähettämistä käytetään jos tarkoitus ei ole sen tarkemmin kommentoida viestin sisältöä vaan vain saattaa viesti muuttumattomana jonkun toisen luettavaksi.

Forward

Sähköpostikansiot

 1. Kokeile luoda järkevä kansiorakenne sähköposteillesi! Voit tehdä erilliset kansiot esimerkiksi kursseille, harrastuksille tai ystävillesi. Kansioita pääsee luomaan Folders (suom. Kansiot)-linkin takaa.
 2. Siirrä saamasi viestit edellä tekemiisi kansioihin.
 3. Yritä lisätä muutaman ystäväsi osoite osoitekirjaan (Addresses) (suom. Osoitteet)
 4. Valitse Sign out (suom. Poistu) kun lopetat Squirrelmailin kokeilemisen.

Korppi-järjestelmä

Korppi-järjestelmällä ilmoittaudutaan kursseille, opetusryhmiin, tentteihin ja varataan ohjausaikoja.

 1. Siirry osoitteeseen https://korppi.jyu.fi/. Hyväksy selaimen tarjoama sertifikaatti. Korppi-järjestelmä käyttää salattua yhteyttä, jonka takia selain saattaa kysyä tästä varmennusta sertifikaatin muodossa.
 2. Päästyäsi järjestelmään sisään ilmoittaudu Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssille, jollet ole aiemmin ilmoittautunut. Kurssin löytää Korpista valitsemalla Opiskelusi | Kurssitiedot ja kursseille ilmoittautuminen, kirjoittamalla kurssin nimen tai koodin ja valitsemalla lopuksi haun tuloslistasta haluttu kurssi. Ilmoittautuminen tapahtuu painamalla Ilmoittaudu-painiketta.
 3. Ilmoittautumisen jälkeen pääset kurssin sivulle Korpissa, josta näet kurssitiedot ja voit tehdä kurssiin liittyviä valintoja. Jos haluat ostaa kurssin monisteen paperiversion niin merkitse kiinnostuksesi Korppiin ja tallenna tiedot.
 4. Jos aiot käydä demoissa niin ilmoittaudu myös haluamaasi demoryhmään, mutta muussa tapauksessa ei kannata ilmoittautua mihinkään ryhmään.
 5. Ilmoittaudu Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssin tenttiin (26.8.2005). Kurssista ei oikeasti ole tenttiä vaan tämä ilmoittautuminen on vain harjoittelua. Tentit löydät vasemman navigointipalkista valinnalla Tenttisi | Ilmoittautuminen.
 6. Varaa itsellesi vastaanottoaika. Ohjausaikoja löydät valitsemalla Kalenteri | Ohjausajat. Valitse kurssiksi ITK010 ja hae valitun kurssin ohjaajat. Valitse ohjaajista Tommi Lahtonen. Aikoja löytyy kalenterista viikolla 52. Hyppää päivämäärään 26.12.2005, valitse jokin aika ja napauta Varaa aika-painiketta. Nämä eivät ole siis oikeita vastaanottoaikoja vaan vain harjoitteluun :)
 7. Kokeile perua ohjausaikasi ja tenttiaikasi. Seuraavassa muutamia ohjeita perumiseen:
  • Tenttiajan peruminen onnistuu vasemman reunan Tenttisi-linkin alta.
  • Ohjausaikojen peruminen onnistuu valitsemalla kalenterista katseltavaksi viikko, jolle ohjausaika on varattu. Peruttavaa ohjausaikaa on napsautettava hiirellä, jolloin päästään ikkunaan josta ohjausajan voi perua.
 8. Poistetaan harjoituksen vuoksi osallistumisesi ensimmäiseen demokertaan. Valitse vasemman laidan navigointipalkista Kalenteri ja kalenterista ITK010:n demoaikasi. Napauta alhaalta painiketta En osallistu tapahtumaan. Lisää itsesi takaisin ryhmään valitsemalla kalenterin alalaidan piilotetuista tapahtumista demoryhmäsi. Napauta nyt painiketta Osallistun tapahtumaan. Tutki lopuksi vielä kalenterin toimintaa lisäämällä kalenteriin jokin oma meno. Voisiko kalenterilla olla sinulle käyttöä opiskeluissasi?

Työskentelyn lopettaminen

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/demot/demo1/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2005-03-24 15:56:47
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto