ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet (3 op, 2 ov)

Ilmoituksia

Kurssi on päättynyt. Käythän täyttämässä palautelomakkeen. Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2006. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna ajasta riippumatta. Saat lisää tietoa etäopiskeluohjeesta.

OpenOfficeen, Accessiin ja Erkkaan liittyviin ongelmiin löydät vastauksia kurssin FAQ:sta.

Erkka-ohjelman uusimman version saat osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tools/erkka/

Päivitys sisältää lukuisia bugikorjauksia ja työkalun SQL-kyselyjen suorittamiseksi. Lisäksi kurssilla tarvitaan henkilökohtaiseen tiedonhallintaan soveltuvaa tietokantaohjelmistoa ja tiedonkäsittelyyn sopivaa taulukkolaskentaohjelmaa. Kurssilla käytetään Microsoft Officen Access- ja Excel-ohjelmia, mutta vaihtoehtona voit kokeilla melko valmiita OpenOffice 2.0:n Base- ja Calc-ohjelmia.

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/

Sisältö

Kurssilla perehdytään kerättyjen tietojen hallintaan tietokannan avulla sekä niiden jatkojalostamiseen taulukkolaskennan työkaluilla. Esimerkkitapauksena käsitellään WWW:ssä tehdyn kyselyn tietojen tallentamista itse suunniteltuun ja toteutettuun relaatiotietokantaan. Tietokantaan tallennetuista tiedoista opetellaan tekemään SQL-kyselyjä ja viemään tietoja taulukkolaskentaohjelmaan niiden jatkojalostamista varten. Taulukkolaskennassa tiedoista opetellaan tekemään erilaisia tilastollisia laskutoimituksia ja käsittelemään tietoja taulukkolaskentatyökalujen avulla. Tietokantojen ja taulukkolaskennan opiskelu aloitetaan alkeista, joten niiden osalta ei vaadita esitietoja.

Tiivistettynä kurssi sisältää perustiedot ja -taidot seuraavista aiheista:

Tämä kurssi kelpaa tietotyön opintokokonaisuuteen mutta ei (syksyn 2002 jälkeen aloitettuun) tietotekniikan tai tietojärjestelmätieteen approbaturiin. Kurssi kelpaa yleisopintoihin (vapaasti valittava opinnot) tai joissain tutkintovaatimuksissa oleviin sivuaineopintoihin.

Esitiedot

Kurssin pakollisena esitietona toimii Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot. Suositeltava esitieto on myös Ohjelmointi 1 -kurssi, josta on hyötyä seuraavien asioiden ymmärtämisessä:

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Korppi-järjestelmästä löytyy useita eri kursseja samalla koodille eri opiskelijaryhmille. Ilmoittaudu paikkakuntasi/opiskelutapasi mukaan johonkin seuraavista kursseista:

Kurssi on avoimen yliopiston kautta avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tarkemmin avoimessa opiskelusta voi lukea opiskeluoppaasta.

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta (Opiskeluni | ITKY203 | Demo).

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on yleisohje ja kurssikohtainen ohje.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali sekä luentomoniste. Tilaa luentomoniste haluatessasi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä Korpista. Luentomonisteen tilanneet voivat ostaa monisteen Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Moniste painetaan vasta kurssin aikana! Tarkemmat tiedot monisteen saatavuudesta voi tarkistaa tältä sivulta.

Lisämateriaali

Halutessaan voi hankkia myös muutaman oikean kirjan, jotka tukevat hyvin kurssin sisältöä:

Luennot

Luennot 24h, ti ja to 16-18 salissa Ag aud.1, 2 tai 3. Katso tarkemmat ajat ja paikat Korpista.

Harjoitukset

Harjoituksia (demoja) 16 tuntia ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Demoryhmien tarkemmat ajat näet Korpista! Demoryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä. Älä ilmoittaudu ryhmään, jos et aio käydä demoissa.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin voi kirjautua atk-keskuksen tunnuksella ja salasanalla (sama kuin sähköpostin tunnus ja salasana).

Harjoitustyö

Harjoitustyön tarkemmat ohjeet löytyvät harjoitustyö-linkin takaa.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Keskustelu

Kurssilla on käytössä yhdistetty postituslista ja keskustelualue. Postituslistalla keskustellaan ja tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista. Postituslistaa voi seurata sähköpostin avulla, www-sivulta tai uutistenlukuohjelmalla (jyu.opinnot.itk020).

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Sivuston päivitystiedot (RSS)

Kurssin www-sivuston päivittymistä voi seurata myös RSS-syötteen avulla joko WWW-sivulta tai RSS-syötettä lukevalla ohjelmalla. Mozilla Firefoxilla sivut saa päivittyviin kirjanmerkkeihin (Live Bookmarks) napauttamalla alakulmassa olevaa Add live bookmark-kuvaketta. Tarkemmin RSS:stä kerrotaan Jyväskylän kaupungin RSS-ohjeessa.

Opettajat

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

yliopistonopettaja Jukka Mäntylä
Sähköposti: jmantyla@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/jmantyla/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2006-01-12 14:56:43
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto