HTTP-protokolla ja Apache

Tällä luennolla käsitellään tärkeimmät kohdat HTTP-protokollasta sekä oleellisimpia Apache-WWW-palvelimen ominaisuuksia.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Kertaus ostoskorin käytöstä

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP on protokolla, jonka avulla selain ja WWW-palvelin keskustelevat.

Selain lähettää WWW-palvelimelle pyynnön:

HEAD /www/ HTTP/1.0
Connection: keep-alive
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,video/x-mng,image/png,image/jpeg,image/gif;q=0.2,*/*;q=0.1
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Host: appro.mit.jyu.fi
Referer: http://appro.mit.jyu.fi/
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624
KEEP-ALIVE: 300
Selaimen lähettämät http-otsakkeet selityksineen
HEAD /www/ HTTP/1.0 pyydetään pelkkiä otsikkotietoja (HEAD) sivusta jonka osoite palvelimella on /www/ käyttäen HTTP/1.0-protokollaa
Connection: keep-alive Käsketään pitää yhteys päällä
Accept: text/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text/html;q=0.9, text/plain;q=0.8, video/x-mng, image/png, image/jpeg, image/gif;q=0.2, */*;q=0.1 Luetellaan selaimen ymmärtämät mediatyypit. Kerrotaan myös mitä mediatyyppejä suositaan q-arvojen avulla
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 Luetellaan kelpaavat merkistöt
Accept-Encoding: gzip,deflate Luetellaan tuetut koodaustavat (pakkaus)
Accept-Language: en-us,en;q=0.5 Halutut kielet
Host: appro.mit.jyu.fi Palvelimen nimi
Referer: http://appro.mit.jyu.fi/ Osoite josta ollaan tulossa (sivu jolla olevaa linkkiä on klikattu)
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Selaimen tiedot

Palvelin vastaa:

HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Date: Tue, 06 Apr 2004 10:53:18 GMT
Accept-Ranges: bytes
ETag: "2da29-2147-4044819d"
Server: Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) AxKit/1.62 mod_python/2.7.8 Python/1.5.2 mod_ssl/2.8.12 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.3 PHP/4.1.2 mod_perl/1.26 mod_throttle/3.1.2
Vary: Accept
Content-Length: 8519
Content-Type: application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1
Last-Modified: Tue, 02 Mar 2004 12:44:13 GMT
WWW-palvelimen vastaus
HTTP/1.0 200 OKStatuskoodi - kaikki kunnossa
Connection: closeSuljetaan yhteys
Date: Tue, 06 Apr 2004 10:53:18 GMTPäivä ja aika
Accept-Ranges: bytesSallitaan tavuina määritellyt pyynnöt joissa halutaan vain osa dokumentista
ETag: "2da29-2147-4044819d"Tunniste
Server: Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) AxKit/1.62 mod_python/2.7.8 Python/1.5.2 mod_ssl/2.8.12 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.3 PHP/4.1.2 mod_perl/1.26 mod_throttle/3.1.2WWw-palvelimen tiedot
Vary: AcceptLiittyy välimuistin (cachen) toimintaan
Content-Length: 8519Sisällön koko
Content-Type: application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1mediatyyppi ja merkistö
Last-Modified: Tue, 02 Mar 2004 12:44:13 GMTMilloin viimeksi muutettu

HTTP-otsikoita voi tutkia tarkemmin Web-Sniffer-ohjelmalla.

HTTP Status codes

Ainakin tärkeimmät seuraavista http-statuskoodeista on syytä tunteä

Apache-WWW-palvelin

Apache on maailman eniten käytetty WWW-palvelinohjelmisto

Suurin osa www-sovellusten tarvitsemasta toiminnallisuudesta kannattaa tehdä jo WWW-palvelimella koska selainten erot ja laajennuksien puute hankaloittavat joidenkin asioiden suorittamista selaimissa.

.htaccess

.htaccess on Apache-WWW-palvelimissa käytetty tiedosto, jolla voidaan muuttaa palvelimen asetuksia. .htaccess-tiedoston avulla voidaan toteuttaa mm. salasanasuojaus, edelleenohjaus ja mime-tyyppien lisäykset.

Kaikki seuraavaksi kerrotut ominaisuudet toimivat Apache 2.0:ssa. Suurin osa toimii myös vanhemmassa Apache 1.3:ssa.

Edelleenohjaus

Edelleenohjaus tehdään HTTP:n location-komennolla. Apachesta löytyy suoraan valmiit komennot tätä varten. Edelleenohjausta EI PIDÄ TEHDÄ käyttämällä väliaikaisia www-sivuja ja niihin tehtyjä epästandardeja virityksiä!

Väliaikainen edelleenohjaus (302)

Redirect /tt-appro/index.html http://appro.mit.jyu.fi/

Edelleenohjattavan sivun osoite kerrotaan palvelimen juuresta lukien. Kohdeosoite pitää kertoa kokonaisuudessaan.

Pysyvä edelleenohjaus (301)

Redirect permanent /tt-appro/index.html http://appro.mit.jyu.fi/

Pysyvä edelleenohjaus tehdään lisäämällä avainsana permanent.

Useamman tiedoston edelleenohjaus

Jos halutaan samalla kertaa edelleenohjata useampi tiedosto samaan kohteeseen käytetään RedirectMatch-komentoa, joka ymmärtää kohdetiedostossa säännöllisiä lausekkeita (engl. regular expressions, regexp).

Edelleenohjataan kaikki pc-alkuiset tiedostot sekä kaikki win-alkuiset tiedostot:


RedirectMatch permanent /doc/tietokone/pc.* http://appro.mit.jyu.fi/doc/tietokone/
RedirectMatch permanent /doc/kayttojarjestelma/win.* http://appro.mit.jyu.fi/doc/kayttojarjestelma/

Monimutkaisemmat edelleenohjaukset

Todella hankalissa tapauksissa edelleenohjauksia ja paljon muutakin pystyy tekemään Apachen mod_rewriten avulla. mod_rewrite on Webmasterin linkkuveitsi, jonka käyttäminen on kuitenkin sen verran monimutkaista ettemme perehdy siihen sen tarkemmin.

Ohjataan kaikki .svm-päätteiset tiedostot vastaavan nimisiin .jpg- tai .png-päätteisiin tiedostoihin.


RewriteEngine on
RewriteOptions inherit
RewriteBase  /doc/

RewriteRule  ^(.*)\.svm       $1   [C,E=WasHTML:yes]
RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME}.jpg -f
RewriteRule  ^(.*)$ $1.jpg          [S=1]
RewriteCond  %{ENV:WasHTML}      ^yes$
RewriteRule  ^(.*)$ $1.png

Mediatyypit

Mediatyyppi kertoo selaimelle minkälainen tiedosto on kyseessä.

Selain ei saa itse arvailla tiedoston tyyppiä tiedostopäätteen perusteella.

Esimerkki mediatyypin määrittelystä .htaccess-tiedostossa AddType-komennolla:

#määrätään .html-päätteisten tiedostojen mediatyypiksi text/plain
AddType text/plain .html
AddType text/html .txt

Usein käytettyjä mediatyyppejä

AddType text/xml .xml
AddType text/xml .xsl
AddType application/x-ogg .ogg
AddType application/smil+xml .smil
AddType video/avi .avi
AddType video/x-ms-wmv .wmv
AddType application/vnd.ms-excel .xls
Addtype application/msword .doc
Addtype application/x-msaccess .mdb
AddType audio/x-mp3 .mp3
AddType text/plain .sql

application/xhtml+xml

W3C:n suositus XHTML:n mediatyypeistä sanoo, että XHTML 1.1 -dokumentit pitäisi jakaa selaimille käyttäen application/xhtml+xml-mediatyyppiä.

Mozillassa voi tarkistaa tiedoston mediatyypin valitsemalla View|Page Info.

Valitettavasti Internet Explorer ja ehkä jotkut vanhemmat selaimet eivät ymmärrä application/xhtml+xml-mediatyyppiä. Ongelma voidaan periaatteessa helposti kiertää käyttämällä Apachen mod_rewrite-moduulia, jolla voidaan säätää Apache käyttämään oikeaa mediatyyppiä sen ymmärtäville selaimille. Lisätään .htaccess-tiedostoon seuraavat rivit:

# Laitetaan rewrite-engine päälle
RewriteEngine on
RewriteOptions inherit
RewriteBase  /

# Tutkitaan ilmoittaako selain tukevansa application/xhtml+xml-mediatyyppiä
RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} application/xhtml\+xml
# Tutkitaan onko pyydetty osoite .html-tiedosto ja pyyntö HTTP/1.1-protokollaa
RewriteCond %{REQUEST_URI} \.html$
RewriteCond %{THE_REQUEST} HTTP/1\.1
# Jos ehdot täyttyvät niin määrätään käytettäväksi application/xhtml+xml
# ja iso-8859-1-merkistö:
RewriteRule .* - "[T=application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1]"

Valitettavasti tämä "resepti" ei toimi enää Apache 2.0:ssa hakemistojen indeksitiedostojen kanssa. Ne jaetaan edelleen text/html-mediatyypillä kaikille selaimille :-(

Esimerkki

Lisätietoa

Salasanasuojaus

Sijoita suojattavassa kansiossa olevaan .htaccess-tiedostoon rivit:

AuthUserFile /foo/bar/tunnus/.users
AuthGroupFile /dev/null
AuthName ByPassword
AuthType Basic
<Limit GET>
require valid-user
</Limit>

AuthUserFile-kohtaan annettava polku on oltava www-palvelimella toimiva ja sen on osoitettava salasanatiedostoon. Oikean polun voi tarkistaa www.cc.jyu.fi-koneessa pwd-komennolla. Muissa koneissa (esim. verso tai itu) saatava polku EI OLE OIKEA.

Salasanan ja käyttäjätunnuksen voi luoda komennolla:

htpasswd .users tunnus

Jos .users-tiedosto luodaan ensimmäistä kertaa tai tyhjennetään niin rivin on oltava muotoa:

htpasswd -c .users tunnus

Automaattinen kielivalinta (engl. content negotiation)

Apache mahdollistaa automaattisen kielivalinnan käyttäjän selaimen asetuksien perusteella.

Multiviews

Lisätään tiedostoihin kieltä koskeva pääte:

index.html.en
index.html.fi
index.html.fr

esimerkki 1 - Multiviews

Linkin viitatessa index.html-tiedostoon valitsee WWW-palvelin automaattisesti parhaan kielivaihtoehdon.

Eri kieliversioiden välilä pitää pystyä siirtymään myös tavallisten linkkien avulla koska kaikki käyttäjät eivät (vielä) osaa valita selaimesta suosikkikieltään.

Typemaps

Määrätään kansion indeksitiedostoksi index.var, joka kertoo tarkemmin mikä tiedosto vastaa mitäkin kieltä. Indeksitiedostoksi voidaan antaa useita vaihtoehtoja joista ensimmäistä löytyvää käytetään.

DirectoryIndex index.var index.html

Määrätään myös kielten tärkeysjärjestys (LanguagePriority) jos selain ei sitä itse kerro.

Lisäksi määrätään että noudatetaan itse määrättyä tärkeysjärjestystä jos selaimen antamista vaihtoehdoista löytyy kaksi yhtä hyvää(ForLanguagePriority Prefer). Ilman tätä palvelin antaisi virheen 300 (MULTIPLE CHOICES) ja listan vaihtoehdoista.

Jos vaihtoehdoista ei löydy ollenkaan selaimen haluamia kieliä niin määrätään noudatettavaksi omaa tärkeysjärjestystä (ForLanguagePriority Fallback). Ilman tätä määritystä saataisiin virhe 406 (NOT ACCEPTABLE) ja lista vaihtoehdoista.

LanguagePriority en fi
ForceLanguagePriority Prefer Fallback

Määrätään vielä oikea käsittelijä .var-päätteisille tiedostoille:

AddHandler type-map .var

index.var-tiedostossa kerrotaan eri vaihtoehtojen osoitteet, niiden kielet ja mediatyypit. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä voisivat olla myös merkistö ja enkoodaus (pakkaus).

Esim. suomenkielisestä dokumentista voisi löytyä pakkaamaton ja pakattu versio sekä näistä kummastakin text/html ja application/xhtml+xml -versiot.

URI: index.html.fi
Content-Language: fi
Content-Type: text/html

URI: index.html.en
Content-Type: text/html
Content-Language: en

esimerkki 2 - Typemaps

SSI (Server Side Includes)

SSI-komennot ovat HTML-dokumenttiin upotettuja käskyjä joilla voidaan tulostaa muuttujien arvoja tai suorittaa ohjelmia

ATK-keskuksen www-palvelimessa SSI-komentoja sisältävien tiedostojen pääte pitää olla .shtml

Palvelinta voi käskeä tulkitsemaan SSI-komennot mistä tahansa tiedostoista määräämällä:

AddHandler server-parsed .html

Kertoo dokumentin muutosajankohdan:

<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->

Lisää tähän kohtaan dokumenttia tiedoston linkit.ssi sisällön:

<!--#include virtual="linkit.ssi"-->

Esimerkki: pohja.txt

Lisätietoja SSI:stä löytyy osoitteista:

Selainten yleisimmät ongelmat

Suuri osa www-sivujen ongelmista johtuu käytettyjen selainten rikkinäisistä, vääristä tai puutteellisista tavoista implementoida suosituksia.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/luennot/luento9/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2005-01-14 18:47:22
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto