Harjoitustyösuunnitelman malli

Harjoitustyön tekijä on Matti Meikäläinen <foobar@foo.invalid>

Kuvaus

WWW-julkaiseminen-kurssin sivusto on tarkoitettu Jyväskylän kurssin opiskelijoiden käyttöön. Kurssin sivujen alle kerätään kaikki kurssiin liittyvät materiaalit, kuten luennot, demot, harjoitustyöohjeet jne.

Tarkempi kuvaus osa-alueittain

Seuraavassa listassa on kuvattu kohtuullisen tarkasti kaikki sivustolle toteutettavat osa-alueet:

Kyselylomake

Palautelomakkeen lisäksi sivuille toteutetaan kyselylomake, jolla kerätään tietoja opiskelijoiden opiskelutavoista, oppimisesta ja kurssikokemuksista. Kyselyn avulla pyritään kehittämään kurssia. Linkki kyselylomakkeeseen sijoitetaan kurssin etusivulle. Kyselylomakkeessa pyritään saamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Kyselylomakkeen rakenteen mallina käytetään ITK010-kurssin palautelomaketta. Ulkoasu toteutetaan suunnitelman CSS-pohjan mukaisesti.

Ulkoasu ja navigointi

Sivuston ulkoasu toteutetaan seuraavanlaiseksi:

Sivusto toteutetaan seuraavan kaavion mukaiseen hakemistorakenteeseen.

Kaikkia kansioita ei ole kaavioon piirretty vaan tilan säästämiseksi pitkät kansioluettelot on lyhennetty listaamalla vain muutama alkupään kansio ja viimeinen kansio.

Sivustonavigointi

Kaaviokuvasta näkee myös link-elementeillä toteutettavan sivustonavigoinnin linkitykset.

Kaavio Powerpoint-muodossa

Hakemistorakennekaavio

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/harkka/suunnitelma/layout.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2005-11-07 15:23:46
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto