Harjoitustyö - Tietokone ja tietoverkot työvälineenä

Kurssin harjoitustyönä muokataan valmiista materiaalista siisti tekstinkäsittelydokumentti, www-sivu ja esitysgrafiikkaesitys. Henkilökohtaisen harjoitustyöaiheen saat harjoitustyökoneelta.

Yleistä harjoitustyöstä

Seuraavaan on listattu muutamia harjoitustyöltä vaadittuja yleisiä ominaisuuksia.

Harjoitustyöaihe

Jokainen joutuu hakemaan henkilökohtaisen harjoitustyöaiheen erikseen harjoitustyökoneelta. Ennen aiheen hakemista kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Tekstidokumentti (Demo 3 & demo 4)

Muotoile materiaalista siisti dokumentti Microsoft Wordilla tai Openoffice Writerilla seuraavan listan vaatimuksien mukaisesti. Tekstidokumentissa käytettävä tekstimateriaali, kuva sekä tyyleissä käytettävät ominaisuudet löytyvät henkilökohtaisista ohjeistasi.

Seuraavassa on listattu kaikilta harjoitustöiltä vaaditut yhteiset ominaisuudet.

Esitysgrafiikkaesitys (Demo 9)

XHTML-dokumentti (Demo 5 & demo 6)

Harjoitustyön ohjaus

Harjoitustyöhön saa ohjausta tarvittaessa. Ohjausta voi pyytää kurssin demoissa, mutta suuremmissa ongelmissa kannattaa varata (sähköpostitse) harjoitustyön tarkastajalta aikaa ohjaukseen. Ohjausaikoja tai neuvoja voi kysellä sähköpostitse ohjaajalta. Vinkkejä voi yrittää saada myös kurssin irc-kanavalta erityisesti virtuaalidemon aikaan eli keskiviikkoisin klo16-18. Ennen ohjausaikaa kannattaa varmistaa onko joku törmännyt ongelmaasi jo aiemmin. Ongelmaan voi siis löytyä valmis ratkaisu esimerkiksi kurssin FAQ:sta.

Harjoitustyön palauttaminen (Demo 7 & demo 8)

Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on 60 päivää harjoitustyöaiheen hakemisen jälkeen.

Ennen työn palauttamista varmista ettei työssäsi ole yleisimpiä virheitä!

Palautuspäivän jälkeen otetaan vastaan vain täydennettäväksi tai korjattavaksi määrättyjä töitä. Älä jätä harjoitustyösi tekemistä viime tippaan, vaan tee työtäsi sitä mukaa, kun kyseistä asiaa on käsitelty kurssilla. Harjoitustyö on joko HYVÄKSYTTY tai TÄYDENNETTÄVÄ ja harjoitustyöstä tulee palautetta sähköpostitse kummassakin tapauksessa. Jos palautetta ei kuulu kahden arkiviikon kuluessa harjoitustyön palauttamisesta, niin työn perään kannattaa kysellä.

Saatuasi varmasti kurssista opintoviikot poista työsi WWW-palvelimelta koska teksti ja kuvat ovat olleet käytössäsi vain kurssin suorittamisen takia. Älä poista työtä ennen kuin olet saanut opintorekisteristä ilmoituksen opintoviikoistasi.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/harkka/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-06-19 15:54:23
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto