Tietokone ja tietoverkot työvälineenä

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/opiskeluymparisto/

Kurssikysely

Toivomme että kaikki kurssille ilmoittautuneet käyvät täyttämässä kurssikyselylomakkeen :)

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa.

Sisältö

Tämä kurssi menee sisällöllisesti päällekkäin tietotekniikan propedeuttisen kurssin, mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin ja tietoverkot työvälineenä -kurssin kanssa. Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2002 ja olet käynyt joitakin edellämainituista vanhan tutkintojärjestelmän kursseista niin et voi saada opintoviikkoja tästä kurssista.

Esitiedot

Kurssilla ei vaadita esitietoja.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali sekä seuraavat opetusmonisteet:

Luentomonisteet voi ostaa Mattilanniemen Kampus-kirjan toimipisteestä.

Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Luennot

Luennot 24h viikoilla 37-42, ti ja to 16-18 salissa Ag aud.1. Katso tarkemmat ajat aikautaulusta!

Harjoitukset

Harjoituksia (demoja) XX tuntia.

Demoryhmiin ilmoittaudutaan korppi-järjestelmällä. Demot ovat vapaaehtoisia.

Katso tarkemmat ajat aikautaulusta!

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin tarvitsee oman käyttäjätunnuksen. Varsinaiset opiskelijat voivat noutaa tunnuksia huoneista AgC521.2 ja AgC519.2. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat tunnuksen Petri Heinoselta tai Tommi Lahtoselta huoneesta Agora AgC431.2.

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyönä tehdään rakenteellisesti oikeanlainen teksti- ja WWW-dokumentti annetusta aiheesta. Lisäksi aiheesta laaditaan esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Harjoitustyöaiheet ja tarkemmat ohjeet julkaistaan vasta 1.10!

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja demot eivät ole pakollisia!

Postituslista

Kurssilla on käytössä postituslista. Postituslistalla tiedotetaan kurssiin liittyviä asioita ja postituslistalle liittyminen onnistuu seuraavasta osoitteesta: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/tyovaline/

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Opettajat

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

yliopistonopettaja Petri Heinonen
Sähköposti: peheinon@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
http://appro.mit.jyu.fi/opiskeluymparisto/
© Tommi Lahtonen (tjlahton@mit.jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
2002-11-27 14:22:34