Demo 8 - Esitysgrafiikka

Seuraavissa demotehtävissä laaditaan esitysgrafiikkaesitys valmiin materiaalin pohjalta. Voit käyttää esityksen tekemiseen omaan materiaalia tai käydä noutamassa valmiin materiaalin osoitteesta <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo8/esitysgrafiikka.doc>. Tallenna materiaali U-levyasemalle.

Valmiin materiaalin jäsentämisessä voit käyttää apuna kurssin luentomonistetta. Monisteen sähköinen versio löytyy seuraavasta osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/materiaalia/ohjelmistot/>.

 1. Ensimmäinen vaihe esityksessä on yleensä suunnitelman tekeminen. Suunnitelman tekemiseen liittyy yhtenä osana materiaalin valmisteleminen muotoon, josta se on helposti siirrettävissä esitysgrafiikkaohjelmaan.
 2. Aukaise Power Point -esitysgrafiikkaohjelma ja tuo valmis materiaali esityksen pohjaksi seuraavien ohjeiden mukaan.
 3. Seuraavaksi joudut määrittelemään materiaalit eri dioille sekä eri tasoisiksi listoiksi. Rakenteen määritteleminen onnistuu kahdella eri tavalla:
 4. Jaa asia diolle seuraavia sääntöjä noudattaen:
 5. Tarvittaessa voit muokata myös diojen järjestystä raahaamalla dioja toiseen järjestykseen hiiren avulla. Järjestyksen muuttaminen onnistuu myös Slide Sorter-näyttötilassa. Kokeile Slide Sorter -näyttötilan toimintaan.
 6. Muokkaa seuraavaksi muutaman dian rakennetta hieman toiseksi. Aktiivisen dian rakennetta voidaan muuttaa valinnalla Muotoile | Dian rakenne (engl. Format | Slide Layout). Tutki erilaisia dian rakenne mahdollisuuksia ja muuta muutaman dian rakenne oletuksesta poikkeavaksi.
 7. Seuraavaksi muotoillaan kootusti diojen ulkoasua seuraavan ohjeen mukaisesti:
 8. Lisää esityksen viimeiseksi diaksi uusi dia, jonka on tarkoitus toimia esityksen päättävänä diana. Dian lisääminen onnistuu valinnalla Lisää | Uusi Dia (engl. Insert | New Slide). Lisää diaan jokin ClipArt-kuva. Samalla voit lisätä muillekin dioille ClipArt-kuvia, jotka havainnollistavat tekemääsi esitystä.
 9. Katso läpi tekemäsi esitys valinnalla Diaesitys | Näytä esitys (engl. Slide Show | View Show) ja korjaile esitystä tarpeen mukaan. Kokeile samalla kynän käyttöä esityksen havainnollistamisessa. Kynän saat käyttöösi esityksen aikana napauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Osoittimen asetukset | Kynä (engl. Pointer Options | Pen). Saman valikon alta saat kynän myös pois käytöstä.
 10. Seuraavaksi kokeillaan kaavion linkittämistä taulukkolaskentaohjelmasta esitysgrafiikkaohjelmaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 11. Seuraavaksi testataan linkityksen toimivuus. Mene taulukkolaskentaohjelmaan muuttamaan opiskelijoiden pisteitä siten, että kaavio muuttuu hieman. Tallenna tiedosto uudelleen.
 12. Tämän jälkeen muutos saadaan näkyville myös esitysgrafiikkaohjelmassa olevaan kaavioon hiiren oikean painikkeen avulla. Napauta hiiren oikeaa painiketta kaavion päällä ja valitse avautuneesta valikosta kohta Päivitä linkki (engl. Update Link). Tulivatko kaavion muutokset näkyville?

Lisätehtäviä

 1. Lisää esityksen loppuun uusi dia ja rakenna sille jokin esityksessä käsiteltyä asiaa havainnollistava kaavio. Kyseisen dian on tarkoitus toimia kertauksena esityksen käsittelemästä asiasta. Jos käytät valmista dokumenttia, niin kaavio voisi olla esimerkiksi seuraavan kuvan mukainen.

  havainnollistava kaavio

 2. Lisää kaavioon tehosteet, joiden avulla saat kaaviosta mahdollisimman havainnollisen.
 3. Kuinka kauan havainnollistuksen tekemiseen meni aikaa? Yleensä havainnollistusten tekemiseen menee aikaa huomattavasti kauemmin kuin esitysrungon tekemiseen!
 4. Testaa havainnollistuksen toiminta huolellisesti!

http://appro.mit.jyu.fi /2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo8/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
14.03.2001 08:54:53