Demo 7 - Makrot ja niiden käyttö

Seuraavissa demotehtävissä tutustutaan makrojen käyttöön opiskelijasovelluksen yhteydessä.

 1. Avaa demoissa 5 tekemääsi opiskelijasovellus tai hae valmis sovellus osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo5.xls>.
 2. Jos otit käyttöösi itse tekemäsi sovelluksen, niin suojaa aluksi työkirjan jokainen lomake. Suojaaminen onnistuu valinnalla Työkalut | Suojaus | Suojaa lomake (engl. Tools | Protection | Protect Sheet).
 3. Toteuta opiskelijan lisäysmakro opiskelijalomakkeelle seuraavan suunnitelman mukaisesti ja ohessa olevien ohjeiden avulla.

  Suunnitelma

  Ohjeet makron toteuttamiseksi

 4. Mene tutkimaan nauhoittamasi makron koodia ja yritä ymmärtää makrossa olevat toimenpiteet. Koodin saat näkyviin valinnalla Työkalut | Makro | Makrot (engl. Tools | macro | Macros) avautuvasta ikkunasta valitsemalla aktiiviseksi halutun makron ja painamalla painiketta Muokkaa (suom. Edit). Makron tutkimisessa voit käyttää apuna edellistä suunnitelmaa.
 5. Liitä makro painikkeeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti:
 6. Toteuta seuraavaksi järjestä opiskelija makro opiskelijalomakkeelle seuraavan suunnitelman mukaisesti. Nimeä makro nimelle jarjesta_opiskelijat.

  Suunnitelma ja toteutus

 7. Mene tutkimaan nauhoittamasi makron koodeja ja yritä ymmärtää makrossa olevat toimenpiteet. Apuna makron tutkimisessa voit käyttää edellistä suunnitelmaa.
 8. Lisää makrolle painike, jonka avulla voit kokeilla makron toimintaa.
 9. Tee uusi tyyli, jolle voit määritellä seuraavat ominaisuudet. Anna tyylille nimeksi syöte.
 10. Toteuta seuraavaksi lisaa_tenttitulos-makro Kurssi1-lomakkeella seuraavan suunnitelman mukaisesti.

  Esivalmistelut

  Seuraavat toimet joudut tekemään ennen makron nauhoittamista.

  Suunnitelma ja toteutus

  Seuraavat toimet tehdään makron nauhoituksen aikana:

  Loppuviimeistely

  Makron nauhoituksen loputtua joudut vielä tekemään seuraavan toimenpiteen:

 11. Mene tutkimaan nauhoittamasi makron koodeja ja yritä ymmärtää makrossa olevat toimenpiteet vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
 12. Lisää makrolle uusi painike ja kokeile makron toimintaa.
 13. Tarkista millainen on nimetty alue opiskelijat? Muuta opiskelijat nimettyä aluetta siten, että siihen tulee mukaan sarakkeet A, B ja C. Nimettyä aluetta pääset muokkaamaan valinnalla Lisää | Nimi (engl. Insert | Name).
 14. Kehitetään lisaa_tenttitulos-makroa hieman eteenpäin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 15. Muuta Kurssi1:n tenttituloksia sellaisiksi, että useammalla opiskelijalla on tulos Hyväksytty.
 16. Suunnittele ja toteuta seuraava makro:
 17. Suunnittele ja toteuta seuraava makro:
 18. Suunnittele ja toteuta seuraava makro:
 19. Suunnittele ja toteuta seuraava makro:

Lisätehtävät

 1. Suunnittele ja toteuta seuraava makro:
 2. Toteuta seuraavassa suunniteltu oma taulukkolaskentafunktio VBA-ohjeen tai opasteiden avulla:
 3. Toteuta seuraava oma taulukkolaskentafunktio:

http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo7/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
14.03.2001 08:54:29