Demo 6 - Taulukkolaskentatyökaluja ja tietokantafunktioita

Seuraavissa demotehtävissä opetellaan käyttämään erilaisia taulukkolaskentatyökaluja.

 1. Käy hakemassa kuukauden säätilatiedot seuraavasta osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo6/saatila.xls>. Tallenna tiedosto U:-levyasemalle ja avaa se Excelissä.
 2. Seuraavissa tehtävissä kokeillaan muutaman tietokantafunktion toimintaa. Tietokantafunktioista ei löydy asiaa kurssin luentomonisteesta, joten sinun kannattaa käyttää apuna tehtävien tekemisessä seuraavaa artikkelia: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/materiaalia/tietokantafunktiot.html>. Seuraavaksi valmistellaan hieman ehtoaluetta sekä säätilataulukkoa:

  Laske tietokantafunktioilla seuraavien ehtojen mukaiset tulokset:

 3. Seuraavissa tehtävissä käytetään säätilataulukkoon järjestämiseen tarkoitettua työkalua. Säätilataulukon järjestäminen aloitetaan valitsemalla aktiiviseksi koko säätilataulukko otsikoineen ja tämän jälkeen valinnalla Tiedot | Lajittele (engl. Data | Sort) päästään muokkaamaan järjestysehtoja. Tee järjestäminen seuraavien kriteerien mukaisesti:
 4. Taulukkolaskennassa on olemassa valmis lomake luettelomuotoisen datan käsittelyyn. Valitse säätilatiedoista jokin yksittäinen solu aktiiviseksi. Lomakkeen saat käyttöön valinnalla Tiedot | Lomake (engl. Data | Form). Kokeile lomakkeen toimintaa seuraavien tehtävien opastuksella.
 5. Seuraavissa tehtävissä suodatetaan säätilatietoja pikasuodatuksen avulla. Pikasuodatuksen saat päälle valitsemalla ensin suodatettavan alueen otsikkoriveineen ja valitsemalla tämän jälkeen pikasuodatuksen päälle valinnalla Tiedot | Suodata | Pikasuodata (engl. Data | Filter | Auto Filter). Suodatusehtoja voit muuttaa otsikkoriville ilmaantuvien valikoiden avulla. Tee säätilalle suodatuksia seuraavien ehtojen mukaan:
  1. Suodata näkyviin kaikki sellaiset päivät, joina on pakkasta -30 astetta.
  2. Suodata näkyviin kaikki sellaiset päivät, joina on pakkasta -30 astetta ja pilvisyys on selkeä (S).
  3. Suodata näkyviin kaikki sellaiset päivät, joina on pakkasta -30 astetta ja pilvisyys on selkeä (S) ja sää on lumisateinen (L).
  4. Poista kaikista kohdista kaikki suodatusehdot eli valitse näkyville kaikki (engl. All). Suodatusehtojen poistaminen tulee kysymykseen aina, kun lisäät kokonaan uusia suodatusehtoja.
  5. Suodata näkyviin 4 kylmintä päivää. Vihje: (Top 10...)
  6. Suodata näkyviin 5 lämpimintä päivää.
  7. Suodata näkyviin kaikki sellaiset päivät, joina lämpötila on ollut suurempi kuin -23 astetta ja joina lämpötila on ollut pienempi kuin 5 astetta. (Vihje: Custom...)
  8. Suodata näkyviin kaikki sellaiset päivät, joina lämpötila on ollut suurempi kuin -23 astetta ja joina lämpötila on ollut pienempi kuin 5 astetta ja joina pilvisyys on ollut puolipilvistä (P).
  9. Suodata näkyviin kaikki sellaiset päivät, joina lämpötila on ollut pienempi kuin -23 astetta tai joina lämpötila on ollut suurempi kuin 5 astetta.

  Lopeta pikasuodatus valinnalla Tiedot | Suodata | Pikasuodata (engl. Data | Filter | Auto Filter).

 6. Tee seuraavaksi muutama raportti säätilataulukosta. Ohjeessa olevat vaiheet eroavat hieman sisällön ja järjestyksen puolesta ohjelman eri versioiden kesken.
 7. Tässä tehtävässä käytetään uudelleen ensimmäisessä tehtävässä tehtyä ehtoaluetta. Seuraavassa suodatetaan säätilataulukon tietoja ehtoalueen ehtojen avulla. Seuraavassa tarkemmat ohjeet erikoissuodatuksen käytöstä:

  erikoissuodatus

  Suodata säätilataulukon dataa seuraavien ehtojen mukaisesti:

Lisätehtäviä

Lisätehtävissä harjoitellaan datan tuomista Exceliin ulkopuolelta.

 1. Tallenna ensin seuraavat tiedostot U:-levyasemalle:
 2. Sarakkeisiin järjestetyn tekstitiedoston tuominen Exceliin onnistuu seuraavan ohjeen avulla.
 3. Exceliin voidaan tuoda myös Microsoft Access -tietokannan tauluja. Lue Excelin opasteesta kohta: "Set up a data source that uses the Microsoft Access driver" ja tuo dataa Exceliin sen ohjeiden mukaisesti dataa.mdb-tietokannasta. Mitään ohjeen erikoisemmista määrittelyistä ei tarvitse tehdä, joten toimenpide on huomattavasti yksikertaisempi kuin ohjeesta voisi päätellä.

http://appro.mit.jyu.fi /2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo6/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
19.02.2002 16:18:02