Demo 5 - Kaavioiden tekeminen ja ryhmätilan käyttö

Seuraavissa tehtävissä jatketaan edellisissä demoissa tehdyn opiskelijataulukon kehittämistä.

 1. Avaa tekemäsi opiskelijataulukko tai hae opiskelijataulukko osoitteesta <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo5/opiskelijataulukko.xls>. Tallenna työkirja nimelle Demo5.xls.
 2. Lisää työkirjaan kolme uutta laskentalomaketta ja nimeä ne nimille Kurssi2, Kurssi3 ja Kurssi4. Muuta edellisten demojen jäljiltä Tentti1-niminen lomake nimelle Kurssi1.
 3. Seuraavaksi tehdään uusista lomakkeista täsmälleen samanlaisia kuin edellisissä demoissa tehdystä opiskelijoiden tenttitaulukosta. Seuraavassa lyhyet ohjeet lomakkeiden nopeasta muokkaamisesta:
 4. Lisää työkirjaan uusi laskentalomake ja tee oheisen kuvan mukainen opiskelijarekisteri. Nimeä lomake nimelle Opiskelijat Rekisterin tarkoituksena on toimia paikkana, jossa säilytetään opiskelijoiden yleisiä tietoja. Tarkoituksena on myös, että opiskelijatiedot haetaan kurssilomakkeille opiskelijarekisteristä.

  Opiskelijarekisteri

 5. Valitse kaikki Kurssi-lomakkeet ryhmätilaksi ja lisää lomakkeisiin yksi uusi sarake ennen opiskelijatietoja (A-sarake). Lisää sarakeotsikoksi teksti ID ja lisää sarakkeeseen opiskelijarekisterin mukaiset ID-arvot.
 6. Tee Kurssi-lomakkeille opiskelijan nimen sisältävään soluun kaava, jonka avulla haetaan ID-arvoa vastaavan opiskelijan nimi opiskelijarekisteristä. Kaavassa joudutaan käyttämään VLOOKUP (suom. PHAKU)-funktiota ja kaavan voi tehdä ryhmätilassa. Kokeile kaavan toimintaa huolellisesti.

  Pitääkö VLOOKUP-funktiolle antaa viimeisenä parametrinä TRUE vai FALSE?

 7. Lisää työkirjaan yksi uusi lomake. Lomakkeen tarkoituksena on toimia yhteenvetolomakkeena opiskelijoiden kurssisuorituksista. Nimeä lisätty lomake nimelle Kooste. Tee lomakkeesta oheisen kuvan mukainen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

  Kooste opiskelijoiden suorituksista

 8. Tee opiskelijoiden tenttipistemääristä Kurssi1:llä oheisen kuvan mukainen kuvaaja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  Opiskelijakaavio

 9. Tee seuraavaksi hieman monipuolisempi ja vaikeampi kaavio opiskelijoiden tenttituloksista seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kaikki kaavioon tulevat tiedot otetaan Kooste-lomakkeelta.

  Opiskelijoiden kurssitulokset

 10. Seuraavaksi testataan hieman kaavioiden toimintaa.
 11. Järjestä opiskelijasovelluksen lomakkeet mielestäsi parempaan järjestykseen. Järjestäminen onnistuu raahaamalla lomake oikealle paikalleen hiirellä.

Lisätehtäviä

Jos sinulla jäi tekemättä edellisten demojen lisätehtävät, niin tee ne ennen seuraavien tehtävien tekemistä.

 1. Lisää säätietojen analysointisovellukseen yksi uusi lomake.
 2. Tutki kuinka lomakkeiden järjestyksen muuttaminen vaikuttaa koostelomakkeen tietoihin.
 3. Tee säätiedoista oheisen kuvan mukainen kaavio. Yritä saada kaavioon kaikki ominaisuudet, jotka löytyvät esimerkkikuvan kaaviosta.

  Kaavio Jyväskylän ja Tampereen lämpötiloista


http://appro.mit.jyu.fi /2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo5/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
15.02.2001 09:30:24