Demo 4 - Taulukkolaskentafunktiot

Näissä demoissa jatketaan edellisissä demoissa tehdyn tuotetaulukon kehittämistä. Avaa tekemäsi tuotetaulukko tai hae tuotetaulukko osoitteesta <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo4/tuotetaulu.xls>. Ensimmäisellä kerralla voit tallentaa työkirjasi uudelle nimelle demo4.xls Muista tallentaa työkirjaasi riittävän usein!

 1. Edellisten demojen lopussa lisättiin tuotetaulukkoon kolme nimettyä aluetta (kokonais, alennus ja alennettu). Nimettyjen alueiden perusteella laskettiin D-, E- ja F-sarakkeen yhteensä summat.

  Käytä nimettyjä alueita laskeaksesi E- ja F-sarakkeen tietoja. Nimettyjä alueita voi käyttää myös suhteellisesti, jolloin esimerkiksi solussa F4 oleva kaava saadaan muotoon kokonais-alennus. Tällöin lasketaan samalla rivillä nimetyn alueen sisällä olevien solujen erotus.

  tuotetaulukko
 2. Kehitetään seuraavaksi hieman alennusprosentin määräytymistä. Kauppias haluaa antaa asiakkailleen alennusta ostosten kokonaishintakertymän mukaan. Toteuta seuraavat alennusprosentin määräävät kaavat soluun E1 käyttäen IF(suom. JOS)-funktiota. Funktion lisääminen onnistuu valinnalla Lisää | Funktio (engl. Insert | Function).
 3. Sisäkkäisten IF-funktioiden toteuttaminen on kohtuullisen työlästä varsinkin alennusprosenttien lukumäärän kasvaessa. Seuraavaksi alennusprosenttien muodostuminen toteutetaan hieman yksinkertaisemmalla tavalla. alennustaulu
 4. Kasvata tuotetaulukon tuotteiden kokonaishinta yli 6000 markkaan tuotteiden määriä muuttamalla. Lisää alennustauluun uusi rivi siten, että se tulee nimetyn alueen sisälle. Tee uusi prosenttiraja, jonka mukaan annetaan alennusta 35 prosenttia, jos tuotteiden kokonaishinta on suurempi tai yhtä suuri kuin 6000 mk. Testaa uuden alennusprosenttirajan toiminta huolellisesti.
 5. Kuten huomasit, niin alennustaulukko täytyy olla järjestetty pienimmästä suurimpaa! Järjestämisen voit tehdä työkalupalkista löytyvällä järjestä nousevaan järjestykseen (engl. Sort Ascending)-painikkeen avulla. Ensiksi pitää kuitenkin valita järjestettävä alue.
 6. Lisää tuotetauluun uusi tuote kenkien ja housujen väliin.
 7. Lisää soluun B1 päivämäärän ilmoittava TODAY (suom. TÄMÄ.PÄIVÄ)-funktio.
 8. Seuraavaksi muistellaan hieman soluviittauksia oheisen kuvan kertotaululla. Kertotaulusta on tultava sellainen, että sillä saadaan näkyviin mikä tahansa 5*5-kertotaulu. Kertotaulu

 9. Nimeä kertotaulusta ensimmäisen rivin solut nimelle kerroin1. Nimeä kertotaulusta A-sarakkeen solut nimelle kerroin2. Muuta kertotaulun kaava sellaiseksi, että se käyttää hyväkseen nimeämiäsi alueita.
 10. Seuraavaksi aloitetaan tekemään uusi taulukkolaskentasovellus, joka on tarkoitettu opiskelijoiden arvosanojen laskentaan.
 11. Seuraavaksi lisätään opiskelijan arvosanan laskeva kaava Tentti1-lomakkeelle.
 12. Kehitetään opiskelijoiden arvosanataulukkoa hieman eteenpäin.

  opiskelijataulukko

Lisätehtäviä

 1. Oheisessa kuvassa on tilastoitu Jyväskylän säätietoja helmikuussa. Toteuta oheisen kuvan mukainen säätietojen analysointilomake. Säätiedot voit keksiä itse.

  Jyväskylän helmikuun säätilat

 2. Tee vastaava taulukko Tampereen säätietojen analysointiin.
 3. Tee myös yksi lomake, jolle voit laskea yhteenvedon sekä Jyväskylän, että Tampereen tiedoista. Yhteenvedon tekemiseen kannattaa käyttää "kolmiulotteista" laskentaa, jossa tiedot lasketaan suoraan laskentataulukon läpi. Miten koostetaulukon kentät kannattaa sijoittaa!

http://appro.mit.jyu.fi /2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo4/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
13.02.2001 09:08:09