Demo 3 - Asiakirjamalli, tekstinkäsittelytyökaluja ja taulukkolaskennan alkeita

Avaa viime demoissa tekemäsi asiakirja ja jatka sen muokkaamista seuraavien tehtävien mukaisesti.

 1. Määrittele asiakirjan sivunasetuksen (engl. Page setup) seuraaviksi. Sivunasetuksiin pääset valinnalla Tiedosto | Sivunasetukset (engl. File | Page setup).
 2. Lisää asiakirjaan ylätunnisteeseen (engl. Header) sivunumerointi sivun ulkoreunaan. Sivujen sisäreunaan tulevat erilaiset tunnistetekstit parillisille ja parittomille sivuille. Parilliselle sivulle tunnistetekstiksi voit kirjoittaa nimesi ja parittomalla sivulle esimerkiksi tekstin "Makrovirukset". Ylätunnisteen (engl. Header) ulkonäköä voi muuttaa Header-tyylin avulla. Muuta ylätunnisteen ominaisuudet seuraaviksi:

  Wordissa tyyli näyttää suunnilleen seuraavalle:

  Normal + Border: Bottom (Single solid line, 1/2 pt Line width),
  Tabs: 8,5cm centered, 17 cm right flush
  
  (suom. Normaali + Reuna: Alhaalla (Yksinkertainen, 1/2 pt Viivan leveys),
  Sarkaimet: 8,5cm Keskitetty, 17 cm Oikea tasaus)
  
 3. Halutessasi voit jakaa dokumentin osiin (engl. Sections) ja määritellä eri osien ylätunnisteisiin erilaiset tekstit ja sivunumerointi. Tarkemmat ohjeet erilaisten ylätunnisteiden määrittämisestä löytyy kurssin luentomonisteesta luvusta Ylä- ja alatunniste. Tallenna dokumenttisi!
 4. Nyt sinulle on hyvin muotoiltu asiakirja, jossa on hyvät tyylin määritykset sekä sivunasetukset. Tyylien ja sivunasetusten säilyttämiseksi asiakirjasta kannattaa tehdä asiakirjamalli (engl. Template).
 5. Poista asiakirjamallista kaikki tekstit, joita et halua mukaan asiakirjamalliin pohjauviin uusiin dokumentteihin. Asiakirjamallin on tarkoituksena toimia kokonaan uuden dokumentin pohjana, joten tekstejä ei tarvita. Tallenna ja sulje asiakirjamalli.
 6. Avaa uusi asiakirja, joka pohjautuu tekemääsi asiakirjamalliin ja kirjoita sinne muutama otsikko ja tekstikappale.
 7. Hae seuraavaksi ohessa olevasta osoitteesta valmis asiakirjamalli kalvo.dot tai tallenna edellisten demojen lisätehtävissä tekemäsi kalvo.doc asiakirjamalliksi edellisten tehtävien mukaisesti. Kopio tai tallenna kalvo.dot asiakirjamalli U:-levylle ohjelmistot-hakemistoon.

  <URL: http://www.mit.jyu.fi/opetus/appro/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo3/kalvo.dot>

 8. Seuraavaksi vaihdetaan asiakirjan pohjana oleva asiakirjamalli toiseksi ja samalla päivitetään asiakirjassa olevat tyylit uutta asiakirjapohjaa vastaaviksi. Asiakirjamallin vaihtaminen onnistuu valinnalla Tools | Templates and Add-Ins (suom. Työkalut | Mallit ja lisäosat). Avautuneesta ikkunasta täytyy vaihtamisen yhteydessä määritellä erikseen tyylien päivittäminen asiakirjaan eli laittaa rasti kohtaan Automatically update document styles.
 9. Halutessasi voit myös kokeilla yksittäisten tyylien vaihtamista tyylien arkistoininnin (engl. Organizer) avulla. Tyylien arkistointi (engl. Organizer) löytyy valinnalla Muotoile | Tyyli | Arkistointi (engl. Format | Style | Organizer). Jos et muista miten tyylien arkistointi toimii, niin kertaa asia luentomonisteesta.
 10. Tallenna ja sulje muuttamasi dokumentit.

Tekstinkäsittelytyökaluja

 1. Hae hieman viallinen Word-dokumentti osoitteesta <URL: http://www.mit.jyu.fi/opetus/appro/2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo3/Viallinen.doc> . Tallenna dokumentti koneesi kovalevylle U:-levyasemalle. Tallentamisen jälkeen voit avata dokumentin Wordiin ja alkaa tekemään siihen seuraavia muokkauksia. Käytä muokkausten tekemiseen Korvaa (engl. Replace)-työkalua.

  Huomaa, että muotoiluja, kuten tyyli, korvatessasi joudut poistamaan työkalun entiset muotoilut Ei muotoiluja (engl. No formatting) -painikkeella. Painike löytyy korvaa (engl. Replace)-toiminnon lisäominaisuuksien alta eli more-painikkeen avaamasta ikkunasta.

 2. Muita tekstinkäsittelytyökaluihin liittyviä tehtäviä löytyy näiden demojen lisätehtävistä.

Taulukkolaskennan alkeita

 1. Avaa koneestasi Excel-taulukkolaskentaohjelma. Jos ohjelmaan ei avaudu valmiiksi tyhjää työkirjaa, niin avaa sellainen. Tallenna työkirja nimelle demot3.xls U:-levyasemalle ohjelmistot hakemistoon.
 2. Tee oheisen kuvan mukainen tuotteiden hintataulukko. Alkuvaiheessa taulukon ulkoasusta ja muotoiluista ei kannata välittää, koska ulkoasu muotoillaan tyylien avulla.
  Tuotetaulukko
 3. Seuraavaksi muokataan ja käytetään olemassa olevia tyylejä ja tehdään muutama uusi tyyli. Tyylien muokkaaminen ja käyttäminen onnistuu valinnan Muotoile | Tyyli (engl. Format | Style) avulla.
 4. D-sarakkeessa olevat kokonaishinnat on laskettu B- ja C-sarakkeen solujen avulla. Lisää D-sarakkeeseen kaavat, joilla lasketaan tuotteille muodostuva kokonaishinta B- ja C-sarakkeiden tietojen perusteella. Kaavasta pitäisi tulla sellainen, että sitä pystytään kopioimaan D-sarakkeen muihin soluihin. Kokeile kaavojen toimintaa vaihtamalla B- ja C-sarakkeen arvoja.
 5. Lisää soluun D7-kaava, jonka avulla lasketaan tuotteiden kokonaishinnasta muodostuvan summan. Kaava kannattaa toteuttaa taulukkolaskentafunktion SUMMA (engl. SUM) avulla. Funktion lisääminen kannattaa tehdä ohjatusti valinnalla Lisää | Funktio (engl. inser | Function).
 6. Kehitetään seuraavaksi tuotehintalomaketta hieman paremmaksi. Muuta tuotehintalomake seuraavan kuvan mukaiseksi lisäämällä taulukkoon muutamia rivejä ja sarakkeita.
  Tuotetaulukko
 7. Nimeä alennusprosenttisolu nimelle alepros. Muuta E-sarakkeen kaavoja käyttämään absoluuttisen soluviittauksen sijasta nimettyä solua. Huomaa, että Excelissä yhteen nimettyyn soluun viittaus on aina absoluuttinen.
 8. Nimeä D-sarakkeessa olevat kokonaishinta (D4:D8) tiedot nimelle kokonais , E-sarakkeessa oleva alennustiedot (E4:E8) nimelle alennus ja F-sarakkeessa olevat alennetun hinnan tiedot (F4:F8) nimelle alennettu. Käytä nimettyjä alueita D-, E- ja F-sarakkeen yhteensä tietojen laskemiseen.

Lisätehtäviä

 1. Kokeillaan Wordissa olevaa Yhdistämistoimintoa (engl. Mail Merge) seuraavien ohjeiden avulla.

  Yhdistämistoiminnon avulla voidaan tehdä "henkilökohtaisia" joukkokirjeitä, joissa henkilön nimi voidaan liittää osaksi kirjettä. Perusidea yhdistämistoiminnon käyttöön on osoiterekisterin ja kirjeen yhdistäminen. Seuraavassa yhdistämisen vaiheet yksityiskohtaisesti.

 2. Tässä tehtävässä harjoitellaan kahden erillisen dokumentin yhdistämistä yhdeksi suuremmaksi dokumentiksi. Seuraavassa lyhyet ohjeet asiakirjojen yhdistämiseksi.

http://appro.mit.jyu.fi /2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo3/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
14.03.2001 08:57:59